Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Muntligt framträdande med heartmaps

Syfte – Lust att tala

Syftet är att på ett avslappnat sätt få fram lusten att tala inför andra i den lilla gruppen. Heartmapen kan förstås användas som underlag för vilken muntlig redovisning eller vilket sammanhang som helst då den har fler funktioner, till exempel minnesstöd eller för att berätta i kronologisk ordning, samt fördela tiden mellan presentationens olika delar.

Läraren reflekterar

Istället för en vanlig tankekarta som aldrig tar slut så föredrog flera elever att göra talstödet i hjärtform. De utgick från uppgiftens kärna i mitten och sedan gjorde de tårtbitar i olika storlekar så att de visste ungefär hur länge de skulle prata om varje sak. De har använt formen även i andra ämnen och tycker verkligen att den hjälper.

Metod – Att förbereda ett muntligt framträdande

Lämplig att genomföra då du behöver förbereda dig för ett muntligt arbete. Så här gjorde mina elever:

  • Utgå från att ha kärnan i redovisningen/ämnet i mitten
  • Därefter ritar du ut tårtbitarna i den ordning som du vill redovisa ditt ämne,  ett tips är då alltid gå medsols ( som klockan)
  • Du måste då rita dem olika stora beroende hur länge du vill prata om varje sak.
Muntligt framträdande - Stöd med hjälp av heartmaps

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll*

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Disposition med inledning, innehåll och avslutning. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Betygskriterier*

Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett sätt som upprätthåller samtalen väl. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.

* årskurs 4-6

Kommentarer

Svar till Pia Lücke


Läs vår personuppgiftspolicy