Årskurs 4-6

Engelska

Muntliga övningar – metoder och samtalsunderlag

Syfte

Att tala engelska!

Läraren reflekterar

Regelbundna samtal ger resultat med fler självsäkra elever som talar i andra sammanhang. För att avdramatisera att samtala på engelska är det viktigt att göra det regelbundet och i mindre grupper eller parvis. Inled eller avsluta därför gärna varje lektion med någon typ av muntlig interaktion. Eleverna får sätta ord på vardagliga händelser, upplevelser och saker. Svårare än så behöver det inte vara.

Metod

Dessa olika former av ”minisamtal” lämpar sig väl att genomföra parvis eller i mindre grupper. Olika metoder:

  • Låt varje person tala cirka 45 sekunder. Bryt och fördela ordet vidare.
  • Låt talaren prata fritt. När samtalspartnern ställt tre följdfrågor går ordet vidare.
  • Tala fem meningar var. Byt!
  • Intervju, där en ställer fem frågor och den andra svarar. Byt!
  • Den ena beskriver föremål/företeelse/händelse med tre meningar, och den andra gissar. Byt!
  • Samtala enligt ovan men med olika dialekt: Russian english, american english, irish, svengelska, värmland english….

Förslag på ämnen

Lgr 11 Förmåga 

Formulera sig och kommunicera i tal (och skrift).

Centralt innehåll 

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Kunskapskrav 

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy