Årskurs 1-3

Engelska

Mr Stewart – en engelsman

Syfte

Med enkla metoder som talkörer och lekar, samt repetition, lär sig barnen snabbt ord och uttryck på ett roligt sätt.

Läraren reflekterar

En hatt, ett par glasögon och en rolig rock – mer behövs inte för att ge eleverna ett minne för livet! Jag hade en klass för 20 år sedan och än idag kan eleverna kommentera Mr Stewart. Min erfarenhet säger att det är lättare att bibehålla illusionen om besöken inte blir alltför långa. 15-20 minuter fungerade fint för mig, men det kan man ju såklart testa sig fram till.

Metod

Klä ut dig och besök klassen regelbundet en-två gång/vecka, gärna samma dag och tid. Presentera dig som Mr Stewart (eller något annat) och prata enbart engelska. Förslag på uppgifter:

 • Skriv enkla fraser på tavlan som eleverna tränar på, till exempel: What´s your name? My name is… How are you? I´m fine thank you. How old are you? I´m… years old. Where do you live? I live in… osv. Eleverna lär sig uttal med talkörer. Upprepa ord och fraser flera gånger.
 • Eleverna skriver ord och fraser i en särskild skrivbok (för engelska). De kan rita enkla bilder till.
 • Använda replikerna i muntliga övningar/samtal parvis eller låta eleverna gå runt i klassrummet och samtala med varandra.
 • Simon says. Enkla regler: Du ger en instruktion, t e x Point at the door, jump three times, say ”hello”. Dina instruktioner föregås av att du säger ”Simon says”. Endast då ska eleverna göra som du säger. Om du ger en instruktion utan att säga ”Simon says” och eleverna ändå gör som du säger är de ute ur leken. Sist kvar i leken vinner!

Lämpliga ordsamlingar att börja med:

 • Siffror 
 • Färger 
 • Kroppsdelar 
 • Kläder
 • Djur
 • Dagar och månader
 • Ord i närmiljö (huset, trädgård, kök, sovrum, badrum, klassrum, redskap osv)
 • Hälsningsfraser
 • What´s your name? Where do you live? How old are you?

Lgr22 Syfte

Utveckla förståelse av engelska i tal och skrift.

Centralt innehåll

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy