Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Möss och människor: Textmöten

Syfte

Läsa, förstå och analysera Möss och människor genom att möta andra texter som på något sätt anknyter till bokens motiv och tematik.
Fler lektioner om och med boken: Frågor till boken, Tre saker på tre minuter, Quiz och Kapitel 7: Vad händer sen?

Läraren reflekterar

När, var och hur läraren väljer att bena i bokens motiv och tematik är en fingertoppskänsla. Det beror ofta på vad eleverna uppfattar och inte. Ibland kan det vara bra att peka på vissa saker före läsning och ge eleverna kunskap. Andra gånger kan man vänta till efteråt. Man vill ju inte skriva svar på elevens näsa eller förstöra tjusningen av att upptäcka saker på egen hand, samtidigt som vissa saker är viktiga att observera och synliggöra för att eleven ska förstå. Nedan är förslag vilka textmöten läraren kan göra under läsningen för att bredda och fördjupa upplevelsen.

Metod

Ofta tillför textmöten ny kunskap, andra perspektiv och ökad förståelse för boken. När jag läser Möss och människor tillsammans med en klass genomför jag kanske 2-3 av dessa, aldrig fler. Det är läsningen av boken som står i fokus. Här följer några förslag kopplade till varje kapitel. Eleverna funderar enskilt, samtalar i par och därefter lyfter vi resonemang i helklass. Ibland tankeskriver eleverna före samtalen, ibland inte.

Kapitel 1

Jag berättar om Joel Almes besök på ett amerikansk fängelse (Jills veranda). Jag läser texten som han framför för internerna: Rainbow Road. Vi kikar på hur låten landar hos publiken:

 

 • ”The judge showed no mercy when he put his sentence on me”. Varför blir internerna berörda av orden, tror du?
 • “Now I’m living with this ball and chain. I had to wear a number before they ever heard my name.” Vad innebär det?
 • ”And like the dream I’m growing old. But we still sing about rainbow road.” Vad är ”Rainbow road”?
 • Flera av internerna verkar vara tuffa, kalla och hårda till det yttre. Men i slutet gråter flera. Varför?
 • På vilket sätt har detta klipp med Möss och människor att göra?

Kapitel 2

Jag berättar om filmen Turist av Ruben Östlund. Vi tittar på öppningsscenen när familjen ska äta lunch i skidbacken:

 • Vad är det som händer när lavinen kommer? Vad gör mamman och pappan?
 • Varför blir det så tyst vid bordet efteråt?
 • Vad anser du om pappans agerande? 
 • Om mamman hade gjort likadant är det då samma sak?
 • Vad förväntar du dig av en person som står dig nära?
 • Skillnad på lojalitet och plikt?
 • På vilket sätt har detta klipp med Möss och människor att göra?

Kapitel 3

Handlingen utspelar sig i en helt annat tid och idag en förhållandevis okänd plats för eleverna. Vad kan de egentligen om vad bonden gör?  Här kan man läsa mer om Bondens maskiner och Bondens år. Har eleverna koll på vad kultivera, plöja, harva, så, skörda och tröska innebär? På vilka sätt har texterna om bonden att göra med Möss och människor?

Texten är fylld med ord, idiom och bildspråk. Lista ut vad uttrycken betyder genom att läsa meningen precis före och efter. Kan sammanhanget ge några ledtrådar? Använd ordbok eller digitalt hjälpmedel, exempelvis svenska.se eller https://sv.wiktionary.org/wiki. Gör så här:

 • Skriv av meningen där det förekommer och ange sida.
 • Skriv ordet och förklara vad det betyder.

sid 7: sandbankarna
”Vattnet är ljumt också, för det har gnistrande i solskenet flutit över de gula sandbankarna innan det når fram till dammen.”
Sandbank =

Här ord från kap 1-3:

sid 8: gåsmarsch
sid 10: imiterade
sid 16: pantomim
sid 18: ”solnedgångens sista flammor”
sid 23: ”leva av markens gröda”
sid 24: gestikulerade
sid 26: (natt)bris
sid 27: tillhörigheter
sid 31: svångremmen
sid 32: ”som en oxe”
sid 35: modstulet
sid 36: ”sticka din långa nos”
sid 37: stridslysten
sid 38: ponera
sid 39: ”göra sig viktig”
sid 40: ”kastar ögon”
sid 44: kråma
sid 65: upphäva
sid 69: fått för sina synder” 

Kapitel 4

Flera citat ur kapitlet bränner till, till exempel: ”Håll dig då på din plats då – nigger. Det är en smal sak att få dig att dingla från en trädgren om man har lust.” (sid 105)
Eleverna får en uppdatering av triangelhandeln, slaveriet och amerikanske inbördeskriget. Vi läser om lynchning.

Kapitel 5

Jag berättar om psykiatrins historia från 1800-talet då Sverige får sina första mentalsjukhus. Jag berör behandlingsmetoder och mediciner. Vi lyssnar på dokumentären om Vipeholmsexperimenten.

Kapitel 6

Efter läsning läser vi delar av När träden avlövas ser man längre från vårt kök av Tomas Sjödin. Den handlar om vardagen med två funktionsnedsatta barn.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll 

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Betygskriterier 

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy