Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Möss och människor kapitel 7: Vad händer sen?

Syfte

Skriva en fortsättning på Möss och människor. Fler lektioner om och med boken:
Frågor till boken, Textmöten, Tre saker på tre minuter och Quiz.

Läraren reflekterar

Bokens slut lämnar läsaren med en hel del frågor. Det är ett perfekt ställe att låta eleverna formulera ”Bokens sista kapitel” där läsaren får fler svar. Detta är en uppgift som brukar engagera och dessutom har eleverna goda förutsättningar då mycket redan är etablerat, till exempel tid, plats och karaktärer.

Metod – Bakgrund

Bokens slutar med att George skjuter Lennie i nacken. Strax därefter anländer manskapet och finner Lennie död. George är nedslagen. Han blir hjälpt upp på fötter igen. Slim säger  till George att han gjorde det enda rätta. De påbörjar vandringen hemåt, medan Carlson står kvar i bryderier och kval. Vad händer sen? Du skriver fortsättningen på boken, ett kapitel 7, som ger oss svaren!

Skrivuppgiften: Kapitel 7

Frågor som vi inte har fått svar på och som du kan skriva om:

  • Hur är det med George? Hur mår han egentligen?
  • Hur tänker George om det som hände? Har han skuldkänslor eller känner han lättnad?
  • Hur är det med Curley? Vad gör de med Curleys fru?
  • En del (som Slim) har inga problem med det George gjorde, medan andra har svårare att förstå hur han kunde skjuta sin bästa kompis i nacken. Kommer George att komma undan rättvisan eller skipas den på gården eller på något annat sätt? Vad händer när manskapet kommer tillbaka till gården?
  • Vad händer sen med George och drömmen? Ger han upp den eller lyckas han skaffa sig en liten jordplätt att odla? Och hur blir det med kaninerna som Lennie ville ha?
  • Vad gör George nu? Blir George kvar på gården? Lämnar han den? Får han någon med sig eller åker han ensam?

Skriv från ögonblicket när männen kommer tillbaka till gården till att George stänger igen dörren till baracken. Du kan börja med: George öppnar dörren till baracken och kliver in med tunga steg. Han sätter sig ned på sin brits och tittar på den mittemot. Lennies sovplats är tom. Han kommer aldrig att ligga på den igen.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy