Årskurs 1-3

Undervisning

Föregående tips Nästa tips

Mobbning, näthat och taskiga kommentarer

Syfte

Uppmärksamma hur snälla och elaka kommentarer i verkligheten och på nätet påverkar. Eleverna funderar på hur de själva kommenterar andra och vad man kan göra istället för att sprida (nät)hat.

Läraren reflekterar

Jag kan rekommendera er att läsa Mitt barn på nätet av @mariadufva. Bra för lärare! Upplägget går att göra som en avgränsad lektion eller som en del av något större. Beröringspunkter finns i ämnena svenska, SO och bild. Bild med mobiler medföljer som PDF längst ned (eleverna tyckte att det var roligt att skriva på dessa). Detta upplägg kan med fördel föregås av eller kombineras med: Min kropp: Integritet och samtycke

Metod

Upplägget genomfördes under två lektioner med (lunch)rast emellan. Jag började med att visa upp två äpplen (som jag beskrev och sa var min kompisar, Charlie och Kim). Vi pratade om att vi människor kan visa känslor som glad, arg ledsen, men att ibland så syns inte det vi känner utanpå. Glädjepirret i magen syns inte. Klumpen i magen syns inte. Men det känns! Vi pratade om vilka sociala medier eller spel med kommentarsfunktion eleverna är på och använder. Eleverna funderar på och resonerar med varandra om samtalsklimatet, till exempel om de ofta eller ibland möts av taskiga kommentarer där. Sedan fick eleverna skriva en snäll kommentar och en taskig kommentar var och lägga den taskiga hos äpplet Kim och den snälla hos äpplet Charlie.

Efter lunch läste jag upp de taskiga kommentarerna först och vi hade många bra samtal om detta och om näthat, mobbing och att kommentarer man läser kan sitta kvar längre än de man hör. De kan läsas om och om igen. Har man inget snällt att säga så kan man låta bli att säga något om exempelvis någons sätt att dansa, rita och spela, ansåg eleverna. De snälla kommentarerna värmde eleverna. De kan också läsas om och om igen.

Jag delade äpplena itu. Det syntes inte utanpå att Kim fått taskiga kommentarer, men det kändes inuti … och gick inte att sudda bort.

Bilder som visar undervisningsförloppet

Eleverna fick därefter skriva och rita sina tankar efter de samtal vi haft. Några elevtankar här:

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll

Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på kroppsspråk, tonfall och ords nyanser. Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven samtalar om elevnära frågor och ämnen och ställer frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom ger och tar eleven enkla muntliga instruktioner.

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy