Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Mikrotal – Livet är för kort… och för långt!

Syfte med mikrotal

Att skapa en meningsfull aktivitet till en text eleverna läser som får dem att reflektera över innehållet, sig själva och omvärlden.

Läraren reflekterar om En droppe midnatt

Eleverna håller mikrotal i samband med att vi läser ”En droppe midnatt” av Jason Timbuktu Diakete. Texten fungerar som inspiration och förebild.

En droppe midnatt

Metod – Att skriva ett mikrotal

Instruktioner till eleverna

Av Malin Larsson - Vi ses i skolan

Exempel att härma

Malin Larsson - Vi ses i skolan

Placera texten/talet i ett sammanhang

Timbuktu skriver att han ”pressar sakta ned presskaffefiltret och häller upp en kopp” och ”medan D’Angelo sjunger” samtidigt han tänker. Tänk dig själv göra något på en bestämd plats och tidpunkt och beskriv eller gestalta den. Det kan bli en snygg inramning!

Anafor

Triadens delar kan med fördel inledas på samma sätt, en anafor. Ex: Livet är för långt för att inte våga. 

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte, mottagare och sammanhang. Talmanus samt analoga och digitala verktyg för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy