Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Mikrotal – Livet är för kort… och för långt!

Syfte med mikrotal

Att skapa en meningsfull aktivitet till en text eleverna läser som får dem att reflektera över innehållet, sig själva och omvärlden.

Läraren reflekterar om En droppe midnatt

Eleverna håller mikrotal i samband med att vi läser ”En droppe midnatt” av Jason Timbuktu Diakete. Texten fungerar som inspiration och förebild.

En droppe midnatt

Metod – Att skriva ett mikrotal

Instruktioner till eleverna

Av Malin Larsson - Vi ses i skolan

Exempel att härma

Malin Larsson - Vi ses i skolan

Placera texten/talet i ett sammanhang

Timbuktu skriver att han ”pressar sakta ned presskaffefiltret och häller upp en kopp” och ”medan D’Angelo sjunger” samtidigt han tänker. Tänk dig själv göra något på en bestämd plats och tidpunkt och beskriv eller gestalta den. Det kan bli en snygg inramning!

Anafor

Triadens delar kan med fördel inledas på samma sätt, en anafor. Ex: Livet är för långt för att inte våga. 

Lgr 11 Förmåga (kopplingar till årskurs 9)

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

Muntliga presentationer och muntligt berättande.

Kunskapskrav

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Dessutom kan  eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy