Fritidshem

Skapande och estetiska uttrycksformer

Föregående tips Nästa tips

Måla på snön

Syfte

Kreativt och roligt sätt att måla där man använder utemiljöns möjligheter att måla stort, tillsammans eller lyfta sina snöfigurer till en ny nivå. Alla kan vara med från den yngste till den äldste eleven på skolan.

Metod

Material som behövs: Vattenfärg, penslar och vatten.

Så här gjorde vi
Vi använde oss av mindre hinkar att doppa penslarna i och en stor dunk med vatten att fylla på dem med. Det går åt mycket vatten så dunk eller flera flaskor att fylla på med är praktiskt.

En annan variant är att fylla tomma flaskor exempelvis ketchupflaskor med vatten och en skvätt flaskfärg, skaka och sedan kan man lättare skriva på snön.

Reflektioner från pedagoger

Det är kul att måla på snö och enkelt. Det blir stora målningar där eleverna kan hjälpas åt, stora som små. När det är kramsnö är det också kul att måla sina bollar, figurer och annat som de byggt av snön. Kom ihåg att dokumentera kreationerna med foto då snö har en tendens att försvinna ganska snabbt!

Reflektion från elever

Detta är en önskad aktivitet när snön kommer av eleverna. Det finns inga rätt och fel och det är kul att skapa på och med snön.

Lgr22

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy