Årskurs 4-6

Bild

Föregående tips Nästa tips

Måla med ordklasser

Syfte

Leka med bokstävernas form – förena bild och text i ett uttryck.

Läraren reflekterar

I samband med grammatikavsnittet om ordklasser kan eleverna uttrycka ett ord i bild. Enkelt, kreativt och roligt!

Metod och uppgift

Välja ett adjektiv, substantiv eller verb och visualisera ordet i bokstäverna. Ordet kan var en text på en låda, vägskylt, annons, eller helt fristående – eleverna får välja fritt i vilket sammanhang ordet ska stå.

Exempel att inspireras av

Elevexempel

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
Förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.

Centralt innehåll*

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Betygskriterier*

Eleven framställer olika typer av bilder med väl genomarbetade uttrycksformer.
I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt.
Utifrån syftet med bildarbetet och någon idé väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy