Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Måla med ord – konsten att inte skriva det uppenbara

Syfte

De första trevande försöken att berika en text går genom adjektiven. Efter ett tag kommer dock eleverna inte längre utan riskerar att fastna i en överanvändning av småord som inte tillför texten nämnvärt. Ett sätt att träna barnen i att måla med ord är att inte skriva exakt det de menar.

Läraren reflekterar

När eleverna läser sina betraktelser för klasskamraterna blir det ofta spontana applåder. Härligt! Få och ge både inspiration och respons till varandra är ett effektivt sätt att utveckla skrivandet.

Metod och instruktion

  • Skriv några ord på tavlan som beskriver tiden och platsen.
  • Eleven får inte skriva vilken tid eller plats det är utan ska med målande bilder få läsaren att förstå vilken tid och plats det är.

Exempel

en sommarmorgon (tid) på landet (plats)
Solen lyser svagt genom fönstret och sakta väcks jag av det bländande ljuset. Korna råmar och fåglarna kvittrar. Det hörs ljud av klingande glas. Mamma dukar fram för frukost. Lukten av gröt sprider sig till övervåningen.

Exempel på tider

En sommarkväll, en decembermorgon, i rusningstrafik, mitt i natten, lunchtid, klockan 18.00, en vårdag, en oktoberkväll.

Exempel på platser

I ett sovrum, i centrum, i ett kök, i en bil, på en båt, på en strand, på ett berg, på en polisstation.

Att gå vidare

Eleven kan med fördel använda en befintlig text och försöka byta ut ord, meningar och hela stycken.

Lgr 11 Förmåga 

Formulera sig och kommunicera i (tal och) skrift.

Centralt innehåll 

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Kunskapskrav 

De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar ochvälutvecklad handling.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy
    Annons: Fritidshemmens rikskonferens 2020
    Annons: Skrivdidaktik Lärarförlaget
    Annons: Förskolans nyhetsbrev