Årskurs 7-9

Slöjd

Luriga lådan – svår att öppna?

Syfte

Att ge eleverna en uppgift som är handlar om noggrannhet och att följa en instruktion. Dessutom kan lådan användas för att gömma saker eller som en femkampsgren: Hur lång tid tar det att öppna lådan?!

Läraren reflekterar 

Arbetet är ett styrt projekt för den som vill testa att jobba efter instruktioner. Noggrannhet är viktigt vid detta projekt då lådan inte fungerar om det blir för stora måttavvikelser. När denna låda är gjord kan eleven hitta på lösningar till egna ”lurlådor”.

Metod

Genom att eleven tittar på filmen och får en grundinstruktion kan eleven vara förberedd på eventuella svårigheter under arbetsprocessen. Därefter kan eleven planera hur arbetet ska struktureras, i vilken ordning allt ska göras. Detta kan dokumenteras, steg för steg.

Arbetsuppgift (se filmen)

Material och mått

Alla bitar är gjorda av 8 mm hyvlad furu i listan förutom de nedersta i listan. Mått i millimeter:

Utsida: 4 st 150×20, 2 st 150×40, 2 st 150×60
Insida/låda: 2 st 125×40, 3 st 84×40, 1 st 125×68
Dekorlister (obs 5 mm tjocklek): 4 st 110×20, 4 st 56×20

Naturligtvis kan du byta till annat massivt material efter tycke och smak.

Lgr 11 Förmåga

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

Centralt innehåll

Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Kunskapskrav

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett ändamålsenligt sätt med precision.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy