Årskurs 4-6

Bild

Luftballong över kända byggnader

Syfte

Använda kollage för att skapa en häftig åktur över världens mest kända byggnader.

Lärare reflekterar

Det finns möjlighet att göra uppgiften i samband med andra områden/ämnen, till exempel:

  • Geografi – Var ligger dessa byggnader?
  • Historia – När byggdes de och varför?
  • Religion – Vilka kända religiösa byggnader (tempel, moskéer, synagogor, kyrkor) finns i världen ?
  • Kemi – Varför flyger en luftballong egentligen?

Det blev ett projekt som eleverna uppskattade mycket!

Metod

Jag visade eleverna steg för steg hur vi skulle skapa luftballongen. Stegen anslogs på tavlan. Så här gjorde vi:

STEG 1: Eleverna målade en bakgrund med vattenfärg (vått i vått). De fick välja vilka nyanser som himlen skulle skifta i.

STEG 2: Eleverna gjorde därefter en luftballong. De skissade med blyerts och använde färgpennor för att fylla fälten. Ballongen klipptes ut. OBS! Limma inte förrän alla steg är färdiga. Det går lättare att testa sig fram var delarna ska vara om de inte sitter fast!

STEG 3: Eleverna valde en byggnad som ballongen skulle flyga över. De bläddrade i tidningar och på nätet. Byggnaden klipptes ut! Eleverna valde bland annat: Eiffeltornet, Taj Mahal, Big Ben, Kristusstatyn, Globen, Turning Torso och Sfnixen.

STEG 4: En fyrkantig form blev ballongens korg. Ett foto från skolkatalogen placerade in eleven i ballongen!

När alla delar var färdiga testade eleverna var de skulle vara på bilden. Slutligen limmades alla delar fast på bakgrunden.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.

Central innehåll*

Återanvändning och bearbetning av bilder, till exempel i kollage och bildmontage.
Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i två- och tredimensionella bilder, till exempel linjer, färg och hur kombinationer av dessa kan användas i bildskapande arbete.

Betygskriterier*

Eleven framställer olika typer av bilder med väl genomarbetade uttrycksformer.
I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt.
Utifrån syftet med bildarbetet och någon idé väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven beskriver bilders innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt.

* årskurs 4-6

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy