Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Lill-Zlatan och morbror raring

Syfte

Boken handlar bland annat om att gå sin egen väg, vänskap och svartsjuka. Eleverna läser, samtalar och skriver om sina tankar om boken.

Läraren reflekterar om Lill-Zlatan

Boken av Pija Lindenbaum handlar om Ella (Lill-Zlatan) som älskar att vara med sin morbror. De gör många roliga saker tillsammans. Men en dag sitter Steve i morbrors kök och tänker vara med. Steve är med allt oftare och Lill-Zlatan tycker inte alls om det!

Det är en härlig bok som avdramatiserar både homosexualitet och stereotypa könsmönster – den handlar inte om det! Ella fungerar som förebild för idrottande tjejer eller för alla som vill gå sin egen väg. Boken handlar även om svartsjuka. En bok som ger underlag för både många och långa diskussioner.

Metod – Generella upplägg

Under arbetets gång jobbar läraren med strategier förutspå, sammanfatta, nyckelord/begrepp, analys och reflektion (göra kopplingar i och utanför texten). Varva skriftliga och muntliga uppgifter. En bra metod för att variera undervisningen är att använda EPA (enskilt – parvis – alla). Ytterligare ett sätt att skapa aktiviteter till en bok är före-under-efter läsningen. Nedan är förslag på hur du kan jobba med texten på olika sätt. Välj det som passar dig och din grupp bäst.

Aktiviteter före läsningen

Titta på omslaget. Vad tror du boken handlar om? Vilka är de vuxna personerna? Var är de? Vem är flickan? Varför häller hon socker på en av personerna?

Berätta kortfattat bokens handling. Vilka tankar får eleverna?

Välj tre ord ur texten och skriv upp dem på tavlan, till exempel morbröder, sorglig och stajlar. Låt eleverna fundera på vad orden betyder. Skriv en mening till första ordet. Låt eleverna skapa egna meningar till samma ord. Läs upp meningarna i helklass. Upprepa för varje ord. Skriv en mening med två ord. Eleverna gör egna förslag. Slutligen skriver läraren en mening där alla ord ingår och eleverna försöker själva. Läs upp och skriv några förslag på tavlan. På detta sätt får eleverna en förförståelse av vad texten ska handla om och dessutom se hur det går att använda ord på olika sätt.

Uppgifter under läsningen

Lämpligt stopp när Ella hällt socker på Steves skor. Frågor till texten: Sammanfatta: Vad har hänt? Vad tycker Ella om sin morbror? Hur vet du det? Mellan raderna: Varför häller Ella socker på Steves skor? Ella visar flera gånger vad hon tycker om Steve. Hur då? Utanför texten: Har du varit svartsjuk någon gång? Vad gjorde du då? Hade du kunnat gjort på något annat sätt? Förutspå: Vad tror du händer?

Att rubricera ett kapitel (eller antal sidor): Det finns inga kapitel i boken. Hur skulle du rubricera de första sidorna från “Min mamma och pappa är på Mallis” till “Fast ganska ofta kollar vi bara på folk” (sid 6). Lyft exempel i helklass. Rubricera sidorna 7-14 från “Men en dag sitter det nån…” till “säjer jag och smäller igen dörren”.

Aktiviteter efter läsningen

Använd en fyrfältare med symboler med delarna: Sammanfatta handlingen, Ställ frågor till texten (analysera), Kopplingar (till dig själv, andra texter, omvärlden) och + och – med boken.

Det är också världens självklaraste grej att Ella gillar fotboll. Se några filmklipp om svenska landslaget i fotboll och andra sporter. Avsluta med att eleverna gör en uppgift, Min dröm där de skriver, ritar eller på något annat sätt gestaltar vad de helst gör (eller vill göra) på fritiden (det behöver ju inte vara sport). Förslag på filmklipp: Lotta Schelin Annika Sörenstam Rolf-Göran Bengtsson Nijinsky Plushenko

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Skönlitteratur för barn från olika tider och skilda delar av världen. Sånger, muntligt berättande, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Kriterier för bedömning av kunskaper*

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven läser bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kommenterar och återger delar av innehållet och visar grundläggande läsförståelse. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna.

* årskurs 1-3

Kommentarer

  • Jennie Dalgren skriver:

    Tack för en jättebra sida med bokprat om Lill-Zlatan och Morbror raring, vi i klassen (år1) har sett den flera gånger.
    Perfekt att gå vidare nu med dessa frågor:)

    • Vad kul att gillar Lill-Zlatan! Pija Lindenbaum har ju skrivit flera bilderböcker som går att använda i undervisningen (även för äldre elever). Hoppas upplägget funkar bra för dina elever, hälsar Fredrik.


Läs vår personuppgiftspolicy