Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Läsprotokoll för alla klasser

Syfte

Få en snabb överblick över lästa texter, till exempel skönlitteratur, i dina klasser – för att slippa inse i slutet av terminen att du har glömt bort Lagerlöf, Strindberg eller Dagerman?! Det ger också läraren en bild av vilken sorts texter klasserna har läst och vilka teman som berörts.

Läraren reflekterar

När man läser mycket med sina klasser blir det stundtals svårt att komma ihåg vilka texter man har läst i de olika klasserna. Det går förstås att göra en liknande sammanställning i andra ämnen än svenska. På detta sätt kan läraren också ge eleverna en bild av vad de har läst för att skapa en läsande identitet hos varje elev. Här är tre andra närliggande sätt:
Bokväggen
Synliggöra läsningen på kartor
Läsande elever

Metod – Skapa ett läsprotokoll

Jag gör mitt protokoll i Google Dokument för att det ska vara lätt att uppdatera (i realtid). Alla titlar grupperas vertikalt utifrån sorter, till exempel romaner, noveller, bilderböcker och filmer. Horisontellt lägger jag in de aktuella klasserna. Under bilden finns en PDF av hur tabellen ser ut.

Läsprotokoll för alla klasser - Vilka texter har vi läst egentligen?

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy