Fritidshem

Natur och samhälle

Föregående tips Nästa tips

Lego Masters

Syfte

Vi fick idén av Lego Masters på TV. Vi tänkte att det skulle vara roligt att göra en variant på. Vi undersökte om det fanns intresse hos eleverna och gensvaret blev stort. Vi såg det som en möjlighet för eleverna att få inflytande över verksamheten, men också att samarbeta, lära av varandra, ta tillvara på gruppens olika styrkor och växa som grupp och individer.

Metod

Material som behövs: LEGO, tomma godisburkar eller liknande att sortera legot i. LEGOT sorterades i färg och form, vanliga bitar i färger och andra bitar, till exempel fönster och däck, utifrån form.

Så här gjorde vi: Vi startade med att sortera allt LEGO i färg och form. Elever och personal hjälptes åt – det tog cirka fyra timmar. Vi lottade grupper. Det blev tolv blandade grupper från årskurs 1 och 2, med cirka 4-5 elever i varje grupp.

Vi presenterade det hemliga temat som var “monster”. Därefter fick varje grupp planera, fundera på en bakgrundshistoria till sitt monster och göra en skiss av det. Sedan startade vi klockan och öppnade LEGO-rummet. Eleverna byggde i en timme varje dag under fyra dagar. Den femte dagen tittade vi på varandras byggnationer och delade ut diplom.

Bilder från olika delar av processen

Reflektioner från pedagoger

Det blev ett mycket lyckat tema där många olika förmågor tränas. Våra elever är så vana att allt ska bli klart på en gång. Många grupper fick träna på att tänka om och utveckla sina monster allt eftersom. Det är bra att vissa saker får ta tid.

Reflektion från elever

Eleverna fick själva utvärdera på Post-it. Några elevkommentarer: Ett roligt tema, kul med nya kompisar, jag har lärt mig att bygga olika saker, tråkigt när någon hade sagt att den gruppen inte skulle vinna. Roligt med monstertema. När ska vi ha det igen? 

Eleverna har också bestämt att vårt LEGO alltid ska vara sorterat.

Lgr22

  • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy