Fritidshem

Natur och samhälle

Föregående tips Nästa tips

Glasspinnestaden

Syfte

Vi såg en bild på ett hus byggt att glasspinnar och funderade på om vi kunde göra något liknande. Vi frågade eleverna på vårt fritidshem och de ville inte bara bygga ett hus utan en hel stad. Så klart vi måste göra en hel stad när eleverna önskade det. Vi ville göra något som alla kunde vara delaktiga i och fokusera på samarbetet i gruppen vi hade. Vi ville också visa vad man kan göra på fritidshemmet för allmänheten.

Metod

Material som vi använde:

 • Träskivor
 • Flaskfärger
 • Naturmaterial
 • Trähjul
 • Lim
 • Gipsbindor
 • Mjölkkorkar
 • Pärlor, ögon och annat pysselmaterial
 • Limpistoler och många limstavar
 • Glasspinnar i olika format

Så här gjorde vi
Vi började med att göra en lista tillsammans med vad vi ville ha i vår stad. Därefter gjorde vi en stor skiss över hur det skulle se ut. Var skulle vägarna gå, fotbollsplanen ligga och hur stor skulle stranden vara? Det var många diskussioner men det var tanken då det var vårt mål att jobba med samarbetet. Vi gjorde ritningen tillsammans och de fick också önska om det var något speciellt de ville bygga i staden.

Vi beställde ett stort paket glasspinnar i olika storlekar och många limstavar till limpistolerna. I väntan på att dessa skulle komma kunde vi nu börja med skivorna som husen skulle stå på. Kullar gjordes med hjälp av saker vi hittade i återvinningen (äggkartonger) och gipsbindor. Stranden gjordes av lim som ströddes med sand och vattnet var aluminiumfolie som veckades och målades så det skulle se ut som vågor. Så fortgick det tills allt var målat och eleverna var nöjda.

Glasspinnarna kom och ett skapande av hus, fordon, människor, djur och lekplats formades. Vi hade en dag i veckan när vi arbetade aktivt med detta men de som önskade fick göra det även andra dagar.

Vi kontaktade biblioteket och fick lov att ställa ut vår glasspinnestad till allmän beskådan under tre veckor. Staden fraktades till biblioteket och alla gick dit tillsammans för att plocka iordning och få vernissagesaft. Se gärna på bilderna från den dagen i länkarna: Vernissage på biblioteket och Fler bilder.

Reflektioner från pedagoger

Det blev ett projekt som varade i tre månader parallellt med annan verksamhet. Ett projekt som jag lätt skulle göra igen eftersom det innehöll så mycket samarbete, diskussioner, tankar, drömmar och massor av byggande och skapande. Alla kunde bidra med något.

Att vi fick avsluta med att ställa ut på biblioteket var kul. Många var där och tittade och vi fick frågor om detta projekt av utomstående långt efter. Många av eleverna hade också tagit med sig familj och vänner till biblioteket för att visa vad vi gjort.

Reflektion från elever

Eleverna gillade att skapa och bygga sin drömstad. De funderade mycket på vad som behövdes och borde finnas i en stad som de ville bo i. Att limma med limpistol och skapa fritt var det mest populära under tiden vi byggde staden. De gillade också att den stod på biblioteket så de kunde visa dem som inte kom till vårt fritidshem.

Lgr22

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy