Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Läsa mellan raderna med Hassan

Syfte

Att läsa mellan raderna går ut på att tolka något som författaren inte skriver ut direkt i texten. Syftet med denna idé är att eleverna ska förstå begreppet läsa mellan raderna och hur man gör.

Läraren reflekterar

En text innehåller luckor som du som läsare själv får fylla i vilket innebär att du under tiden som du läser samlar ledtrådar från olika ställen i texten. Ledtrådarna relaterar och kopplar du sedan till händelser som du har varit med om, saker som du har läst, hört eller sett på film och saker som andra har berättat för dig. Utifrån dessa tidigare erfarenheter gör du en tolkning och drar en egen slutsats: Vad förstår jag trots att det inte står direkt i texten? Genom att ställa frågor till texten och diskutera med dig själv eller en kamrat funderar du på vad författaren vill säga dig.

Träna på att läsa mellan raderna

Förklara vad läsa mellan raderna innebär med stöd av bilden.

Eleverna ska lyssna på ett inslag från radioprogrammet Hassan. Programledaren Kristian Luuk busringer till ett taxibolag i Stockholm. Lyssna på busringningen. Eleverna samtalar parvis och försöker svara på frågorna:

  • Vad vet du om Kristians ärende på banken trots att det inte är klart uttalat i telefonsamtalet?
  • Hur vet du det? Motivera ditt svar på så många olika sätt som möjligt.

 Taxi – ljudklipp från Hassan

Om du kan svara på frågorna så har du läst mellan raderna.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa.
Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.

Betygskriterier*

Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

* årskurs 7-9

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy