Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Läsa mellan raderna med Hassan

Syfte

Att läsa mellan raderna går ut på att tolka något som författaren inte skriver ut direkt i texten. Syftet med denna idé är att eleverna ska förstå begreppet läsa mellan raderna och hur man gör.

Läraren reflekterar

En text innehåller luckor som du som läsare själv får fylla i vilket innebär att du under tiden som du läser samlar ledtrådar från olika ställen i texten. Ledtrådarna relaterar och kopplar du sedan till händelser som du har varit med om, saker som du har läst, hört eller sett på film och saker som andra har berättat för dig. Utifrån dessa tidigare erfarenheter gör du en tolkning och drar en egen slutsats: Vad förstår jag trots att det inte står direkt i texten? Genom att ställa frågor till texten och diskutera med dig själv eller en kamrat funderar du på vad författaren vill säga dig.

Träna på att läsa mellan raderna

Förklara vad läsa mellan raderna innebär med stöd av bilden.

Eleverna ska lyssna på ett inslag från radioprogrammet Hassan. Programledaren Kristian Luuk busringer till ett taxibolag i Stockholm. Lyssna på busringningen. Eleverna samtalar parvis och försöker svara på frågorna:

  • Vad vet du om Kristians ärende på banken trots att det inte är klart uttalat i telefonsamtalet?
  • Hur vet du det? Motivera ditt svar på så många olika sätt som möjligt.

 Taxi – ljudklipp från Hassan

Om du kan svara på frågorna så har du läst mellan raderna.

Lgr 11 Förmåga (kopplingar till årskurs 9)

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll

Lässtrategier för att första och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Kunskapskrav

Eleven kan /…/ välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy