Årskurs 1-3

Matematik

Längsta vägen – Dubbelt & hälften

Syfte

Träna på och automatisera dubbelt och hälften i talområdet 0-20. Spelplan medföljer som PDF längst ned.

Läraren reflekterar

Det är roligt att spela spel. Eleverna tränar på dubbelt och hälften samtidigt som de förstår nyttan med att kunna automatisera.

Metod – om spelet

Spel för två spelare. Material: Färgpennor i två olika färger.

Gör så här:
Spelare 1 parar ihop en uppgift i de lodräta raderna med rätt ”svar” i de vågräta raderna. De båda rutorna färgläggs med spelarens färgpenna, till exempel röd penna. Därefter är det den andra spelarens tur att färglägga sitt par med en annan färgpenna, till exempel grön penna. Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor är målade.

Spel för lågstadiet - Matematik - Dubbelt och hälften

Lgr 11 Förmåga

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning.

Kunskapskrav

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy