Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Kortskriva – En samling uppgifter

Syfte med samlingen av kortskriva

Att stimulera elevernas skrivande med olika sorters uppgifter. Skrivandet kan kombineras med Funderingsboken där läraren kan samla barnens tankar om olika saker. Det kan vara dikter, filosofiska funderingar, tankar kring aktuella händelser eller miniberättelser.

Läraren reflekterar om alla skrividéer

Att bidra med texter till Funderingsboken uppmuntrar till skrivande och samtal om skrivandet. Barnen reflekterar kring stort och smått, uttrycker sina egna och läser andras tankar. När texterna hamnar i funderingsboken vill många läsa den om och om igen!

Metod

Introducera en uppgift genom att visa hur du gör, tänker och skriver. Eleverna får därefter skriva en egen text, visa den för en kompis som ger förslag på hur eleven kan fortsätta, och eleven fortsätter därefter med sitt skrivande. Upprepa arbetsgången vid några tillfällen – därefter kan eleverna själva välja ur samlingen.

Exempel på uppgifter

Skrividéer för lågstadiet av Clara Höglund
Skrividéer för lågstadiet av Clara Höglund

Lgr 11 Förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Kunskapskrav

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy