Årskurs 4-6

Matematik

Koordinatdinosaurien

Syfte

Undervisningen i matematik ska behandla koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar. Det innebär att eleverna ska göra graderingar av koordinataxlar, för att sedan placera ut punkter utifrån information av olika slag.

Läraren reflekterar

Att arbeta med koordinatsystem i klassrummet brukar alltid vara uppskattat och roligt. När vi började att med kapitlet som handlar om just detta i vår matematikbok, ville jag introducera koordinatsystem på ett annorlunda sätt. Jag ville att eleverna skulle prata och resonera mycket och bestämde mig då för att eleverna tillsammans i små grupper skulle få arbeta med en uppgift. Inspirationen kom från hemsidan #Beppematik, där han visar mycket tydligt och bra hur man ritar upp ett koordinatsystem och sedan följer och ritar ut olika koordinater för att få fram ett mönster. 

Metod

Vi började lektionen med att jag förklarade och ritade upp på tavlan ett koordinatsystem. Vi pratade om de olika namnen på axlarna, mittpunkten och hur graderingen är uppbyggd. Därefter tittade vi på filmen:

Eleverna fick sedan i smågrupper rita upp ett koordinatsystem och märka ut graderingen på de olika axlarna. Det blev många samtal om axlar, graderingar, positiv och negativ sida. Eleverna använde matematiska begrepp i sina samtal!

När eleverna märkt ut alla punkterna drog de linjer från punkt till punkt, tills det blev ”riktig” dinosaurie. De fick sedan färglägga sin dinosaurie helt valfritt. När alla var klara fick eleverna sätta upp sina konstverk i klassrummet och även i skolans matsal. Roligt att få visa andra och berätta hur man har konstruerat de matematiska konstverken.

Koordinaterna och koordinatsystem

Här är en länk till allt du behöver

Lgr 11 Förmåga

Använda och analysera matematiska begrepp. Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsater.

Centralt innehåll

Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

Kunskapskrav

Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya  sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy