Årskurs 1-3

Matematik

Klockan

Syfte

Att lära sig klockan.

Läraren reflekterar

Klockan är viktig att kunna för att skapa struktur i tillvaron. Det finns många övningar som kan skapas om och kring klockan och tid. Viktigt att komma ihåg resonemang med eleverna om varför vi mäter tid. Det kan bli ganska intressanta samtal.

Förberedelser

Det är bra om eleverna har var sin klocka med rörliga visare. I filen nedan finns en klocka som du kan skriva ut, laminera och klippa ut. Sätt gärna fast CD-skiva bakom klockan (med t ex dubbelhäftande tejp) så blir den stabil och bra.

Genomgång av klockan

Inled med att förklara visarnas funktion (vad de visar) och hur de förhåller sig till varandra (en timme = ett varv för minutvisaren). Lämpligt att prata om begrepp som morgon, förmiddag, dag, eftermiddag, kväll, natt och dygn men även andra som förekommer i vardagligt tal som kanske krånglar till det, till exempel lunch och middag. Eleverna kan också ha ett samtal om när de gör olika saker, till exempel borstar tänderna, äter middag och går och lägger sig. Läraren kan göra anteckningar på tavlan över hur en ”typisk” dag kan te sig. Alla aktiviteter som har med tid att göra listas alltså på tavlan och ger eleverna en tydlig överblick över dygnets timmar. Eleverna kan också rita och skriva ”sitt eget dygn” från morgon till kväll.

Läraren visar – eleven härmar

Läraren visar, eleven följer. Ett exempel:

  • Klockan är ett.
  • Läraren snurrar visarna.
  • Eleverna härmar.
  • Eleverna tittar på varandras och korrigerar eventuellt.

Momentet ovan upprepas flera gånger. Samma gång bör genomgås vid varje nytt moment (halv, kvart i/över och så vidare).

Läraren kan be eleverna ställa in valfri tid på sin klocka. Läraren ställer in sin klocka likadant som en elev och säger högt klockslaget. Eleverna ska försöka hitta vem som har ”rätt” tid på sin klocka.

Övningar i par

Eleverna jobbar tillsammans i par. Den ena säger ett klockslag som den andra eleven ska försöka ställa in på sin klocka. De undersöker tillsammans om klockan anger korrekt tid.

Eleverna kan också ställa frågor till varandra som: När vaknar du på morgonen? När äter du frukost? När går du till skolan? När kommer du hem? När borstar du tänderna? och så vidare. Eleven ställer in sin klocka och den andra konstaterar högt… jaha, så du borstar tänderna klockan fyra. Det var tidigt. Den andra eleven kan då korrigera sin klocka om det inte stämmer eller bekräfta att klockslaget var korrekt.

Digital övning

Går att genomföra enskilt eller tillsammans i par: Kunskapsstjärnan.

Färdighetsträning

I kopieringsunderlaget nedan kan eleverna själva träna på att sätta ut klockans visare.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Jämförelser och uppskattningar av storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven gör enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy