Årskurs 7-9

Bild

Föregående tips Nästa tips

Klippa som Henri Matisse

Syfte

Få en inblick i konsthistoria och på ett lekfullt sätt bygga bilder (komposition).

Läraren reflekterar

Det är bra att utgå ifrån en konstnär när man planerar en uppgift och på så sätt bakar in en bit konsthistoria. Vissa elever kan ha svårt att våga måla. I denna uppgift får eleverna gratis hjälp av färgarken och formerna. Formerna är lätta att flytta runt och man kan testa olika variationer av kompositionen.

Eleverna gick snabbt igång efter filmen och bildvisningen. De tyckte att det inte verkade vara så svårt. Det var lätt att få en bild att vara nöjd och stolt över, vilket blev självförtroendehöjande. Väldigt roligt att göra något som en professionell konstnär jobbade med, tyckte eleverna.

Metod

Jag inleder med att berätta en del om Henri Matisse. Jag visar därefter en kort klipp så att eleverna får se steg för steg hur de kan skapa sitt konstverk.

Här finns mer om Matisse:

Vi använde 50×70 cm vita ark som underlag och såklart flera färgade papper.
Hitta fler förebilder och mer inspiration:
Henri Matisse

Elevexempel

Måla som Matisse i skolan - Klipp och klistra
Måla som Henri Matisse i skolan

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.

Centralt innehåll*

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i två- och tredimensionella bilder, till exempel linjer, färg och hur kombinationer av dessa kan användas i bildskapande arbete.

Betygskriterier*

Eleven framställer olika typer av bilder med väl genomarbetade uttrycksformer.
I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt.
Utifrån syftet med bildarbetet och någon idé väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy