Årskurs 7-9

Bild

Föregående tips Nästa tips

Huvudfoting som monster

Syfte

Skapa ett läskigt monster av en stiliserad huvudfoting. 

Läraren reflekterar

Uppgiften går även att göra med lite äldre elever som en lektion mellan två mer omfattande bildprojekt. En del elever kan vid en viss ålder börja intala sig att de inte kan teckna eller uttrycka sig i bild. Det här är en uppgift som alla lyckas med. Dessutom blir det något nytt när en ”barnslig” teknik används på ett stiliserat sätt.

Metod

Det är en uppgift som bygger på en klassisk huvudfoting. Varför inte inleda med att titta på några exempel? Har eleverna kvar några huvudfotingar själva?

Eleverna kan skissa ett monster på ett kladdpapper. Monstret måste ha ögon och huggtänder. Därefter ritas huvudformen på ett färgat papper. Detaljer, till exempel armar, ben, ögon, mun och tänder kan göras i nästa steg. Till sist – klipp och klistra.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.

Centralt innehåll*

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i två- och tredimensionella bilder, till exempel linjer, färg och hur kombinationer av dessa kan användas i bildskapande arbete.
Återanvändning och bearbetning av bilder, till exempel i kollage och bildmontage.

Betygskriterier*

I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt.
Utifrån syftet med bildarbetet och någon idé väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy