Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Klassens bibliotek

Syfte

Min erfarenhet är att elever alltför sällan får möjlighet att bearbeta och förbättra sin text. Här en idé om hur det kan gå till.

Läraren reflekterar

Det är tidskrävande, men det ger resultat. Eleven utvecklar också sitt skrivande genom att läsa andra texter. När jag var klasslärare samlade vi alla berättelser i ”Klassens bibliotek”. Stegen och punkterna i listorna kan med fördel anslås i klassrummet.

Metod steg 1

Eleverna läser varandras texter och kommenterar texten i grova drag (röd tråd, dramaturgi, inledning, slut):

 1. Det som var bra.
 2. Det som kan bli bättre. Ge konstruktiva idéer gällande innehållet:
 • Avsnitt som är svåra att förstå.
 • Avsnitt som kan eventuellt strykas, med motivering.
 • Förslag på förbättringar och eventuella nya infallsvinklar.

Steg 2

När eleven har skrivit klar ska följande delar kontrolleras av eleven själv:

 • Formalia (stor bokstav och punkt, stavning, verbformer)
 • Ordval (går det att byta ut ord/meningar till uttryck som säger mer).
 • Upprepningar (byt ut mot synonymer).
 • Inledningen (griper den tag i läsaren).
 • Röd tråd (hänger alla händelser ihop).
 • Avslutning (är slutet rimligt, hänger något i luften)

Steg 3

Texten lämnas in till läraren som kollar punkterna ovan och kommer med konstruktiv kritik. Författaren gör korrigeringar och lämnar in texten, tillsammans med en titelsida, för publicering.

Publicera i Klassen bibliotek

Samla ihop texten, titelsidan och bifoga en sida med ”Vad tyckte folket” längst bak.

Där får klasskompisarna skriva positiva kommentarer om texten. Samla alla berättelser i ”Klassens bibliotek”. När eleverna vid läsårets slut får tillbaka sina texter har de fått massor av positiv feedback.

Lgr 11 Förmåga (årskurs 4-6)

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll 

Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Kunskapskrav 

Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy