Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Kortskriva med notiser

Syfte

Stimulera skrivande och bygga upp en idébank (till andra längre skrivuppgifter).

Läraren reflekterar

Ibland behöver man få sina elever att komma igång med sitt skrivande. Jag har lärt mig att det är lättare att komma igång när man inleder med  ”kortskrivningar”, alltså skrivuppgifter som är förhållandevis korta och ofta tidsbegränsade. Det blir en lekfullhet i detta som ofta triggar igång eleverna och får dem att skapa som aldrig förr.
”Kortskrivningar” kan också vara bra övningar att ta till om man får en stund över på en lektion och inte riktigt vet vad man ska hitta på.

Metod

En ”kortskrivning” som jag brukar återkomma till är den som utgår från en nyhet eller notis i den lokala tidningen. Idag läste jag exempelvis notisen om Johanna Scortea som är finalist i årets Bachelor: Finalist i årets Bachelor. Den skulle kunna vara utgångspunkt för kortskrivningen.

När jag väl sätter igång gör jag följande:

  1. Jag läser texten högt för eleverna.
  2. Efter min läsning ska eleverna tänka sig in i antingen Johanna Scorteas, Niclas Lijs eller Alexandra Nords situation. Vilka tankar har personen kring finalen, sin motståndare, Dominikanska Republiken, kärlek, rivalitet, programmet…? De flödesskriver, alltså bara skriver ner allt det de kan komma på och de får 5 minuter på sig.
  3. Efter fem minuter får de läsa igenom sin text, korrigera den om det behövs och sedan får de arbeta två och två och då läsa upp texten för varandra. Högläsningen brukar leda till många skratt. Den ene har skrivit mer tokigt än den andre. Självklart får de tipsa varandra hur de kan förändra och förbättra texten och ge förslag på eventuell fortsättning.

Skriva vidare

Vill man sedan bygga vidare på denna övning kan man utgå från samma text och samma personer men nu låta eleverna skriva:

  • Dialog (vad säger de tre till varandra när de ses inför finalen?)
  • Personbeskrivningar (hur ska en eller flera av personerna beskrivas? Vilka är deras yttre och inre egenskaper? Vad har de för framtidsdrömmar? Vad arbetar de med? Hur ser deras familjesituation ut?)
  • Monolog (en av karaktärerna talar högt för sig själv. Vad säger hon/han?)

Upprepa kamratläsningen.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll

Disposition och redigering av texter med hjälp av digitala verktyg. Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Betygskriterier

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy