Årskurs 7-9

Undervisning

Föregående tips Nästa tips

Josef Schultz – Ett foto och en text

Syfte – Koppla samman bild och text

Att skapa intresse för en text och förförståelse inför läsning genom att samtala om ett fotografi.

http://collections.ushmm.org/search/catalog/pa1139996

Läraren reflekterar om fotografiet

Jag frågar eleverna vad de ser. De berättar för varandra och sedan tar jag vid. Jag preciserar varifrån fotografiet är, vem  Josef Schultz är och vad han gör. Jag säger att Josef är 31 år gammal, att han var soldat under andra världskriget, att han valde att lägga ner sitt vapen och att många tror att han för sin vapenvägran straffades med döden. Tillsammans har vi nu skapat en förståelse för vad fotografiet visar. Här finns en annan bild. Vi går vidare.

Läsa novellen Hjälten Josef Schulz på fotografiet

 Läs novellen av Olivia Bergdahl. Exempel på diskussionsfrågor som eleverna får fundera på:

  • Vad handlar novellen om?
  • Vem pratar Josef med?
  • I vilket sammanhang säger Josef ”Nej, jag är inte galen”? Varför säger han så?
  • I vilket sammanhang säger han ”Visst är jag en god soldat”? Vad menar han?
  • Vad innebär det att vara en ”god soldat”?
  • Vad krigar Josef för?
  • I novellen lyfts det flera gångar fram att ”allting dokumenteras”. Vad betyder det?
  • Vad betyder meningen ”Han som väljer det som är intet, framför förintelsen.”?
  • Var Josef Schultz galen eller en hjälte?

Var och en får skriva ner sina reflektioner kring frågorna. Elevernas delas sedan in i grupper. Tillsammans får de diskutera sina svar. Gruppernas svar sammanställs och vi lyfter dem i helklass. Vi ser på gruppernas svar. Vilka tankar och åsikter har kommit fram? Hur trovärdigt är egentligen ett foto? 

”Sanningen” om Josef Schulz

Vill du veta sanningen om Josef, klicka här. Intressant att veta hur eleverna ser på Josef och de tidigare tankarna nu! Förändras bilden av novellen?

Lgr 11 Förmåga

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Betygskriterier

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy