Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Josef Schultz – Ett foto och en text

Syfte – Koppla samman bild och text

Att skapa intresse för en text och förförståelse inför läsning genom att samtala om ett fotografi.

http://collections.ushmm.org/search/catalog/pa1139996

Läraren reflekterar om fotografiet

Jag frågar eleverna vad de ser. De berättar för varandra och sedan tar jag vid. Jag preciserar varifrån fotografiet är, vem  Josef Schultz är och vad han gör. Jag säger att Josef är 31 år gammal, att han var soldat under andra världskriget, att han valde att lägga ner sitt vapen och att många tror att han för sin vapenvägran straffades med döden. Tillsammans har vi nu skapat en förståelse för vad fotografiet visar. Här finns en annan bild. Vi går vidare.

Läsa novellen Hjälten Josef Schulz på fotografiet

Lyssna eller läs novellen av Olivia Bergdahl. Diskussionsfrågor som eleverna får fundera på:

  • Vad krigar en människa för?
  • Vad innebär det att vara en ”god soldat”?
  • I novellen lyfts det flera gångar fram att ”allting dokumenteras”. Vad betyder det?
  • Var Josef Schultz galen eller en hjälte?

När novellen är slut får var och en skriva ner sina reflektioner kring frågorna. Elevernas delas sedan in i grupper. Tillsammans får de diskutera sina svar. Gruppernas svar sammanställs och vi lyfter dem i helklass. Vi ser på gruppernas svar. Vilka tankar och åsikter har kommit fram? Hur trovärdigt är egentligen ett foto? Och hur påverkas vi när vi får läsa novellen Hjälten Josef Schultz på fotografiet?

”Sanningen” om Josef Schulz

Vill du veta sanningen om Josef, klicka här. Intressant att veta hur eleverna ser på Josef och de tidigare tankarna nu! Förändras bilden av novellen?

Lgr 11 Förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Kunskapskrav

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy