Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Jag saknar dig mindre och mindre – Melissa Horn

Syfte

Att lyssna på, läsa och förstå, samt analysera Melissa Horns texter. Att resonera kring text, upphovsman och tiden när verket skrevs.

Läraren reflekterar – Melissa Horn och hennes texter

Eleverna var mycket engagerade och tyckte att det var roligt. De gick runt och sjöng på Melissass låtar eller sjöng med när vi lyssnade gemensamt. Det är mycket tacksamt att jobba med musik! För att förstå låttexterna och kunna göra kopplingar till samtiden behöver eleverna få veta mer om Melissa. Texterna nedan kan ni läsa gemensamt eller låta eleverna läsa parvis eller enskilt. Om Melissa Horn:
gp.se/kultur/musik/melissa-horn-menar-det-hon-sjunger-1.851543
gp.se/kultur/musik/melissa-horn-har-slutat-spela-med-1.593405

Jag saknar dig mindre och mindre

Lyssna på låten. Läs texten gemensamt. Låt eleverna parvis samtala om:

 • Vad handlar låten om?
 • Vem handlar låten om? Hur skulle du vilja beskriva ”jaget” i texten?

Resonera vidare kring följande frågor. Eleverna ska försöka utveckla sina resonemang genom att ge exempel och motivera varför de tycker som de gör. Därefter skriver var och en ned sina tankar och resonemang.

 • Vilka likheter ser du mellan låten och Melissa Horns liv och person? Utgå ifrån det som det står skrivet om henne i artiklarna du har läst.
 • Vad menas med ”Är hon sådär jämt?” Vad säger det om oss människor idag och de förväntningar som finns på oss?
 • Lät du henne komma närmre?
 • Vad säger meningarna nedan om oss människor idag och vad vi fäster vikt vid samt värderar? Hittar du andra likheter? Vilka? Motivera varför genom att ge exempel. Var hon vackrare än mig? Vi står utanför stadens finaste hotell.

Om du vill vara med mig – Sen en tid tillbaka

Lyssna på låtarna och läs texterna. Eleverna funderar parvis på frågorna nedan. Läraren lyfter några elevtankar i helklass. Elevernas skriver till sist egna reflektioner.

 • Vilka likheter ser du med Melissa Horn och hennes liv? Jämför med det hon tar upp i intervjuerna du har läst. Ge konkreta exempel i dina resonemang.
 • Känner du igen dig i det som Melissa Horn förmedlar i sina låtar? På vilket sätt
 • Vilket/vilka budskap kan du finna i låtarna? Speglar detta vår samtid? På vilket sätt? Ge exempel.

Exempelmeningar – Analys av Melissa Horn

Jag ser likheter med vårt samhälle eftersom Melissa sjunger om XX och det är något som förekommer idag. Till exempel är det många som …

I meningen ”……..” speglas vår tid, eftersom det är viktigt för oss att… De krav som ställs på oss blir också tydliga eftersom …. . Ett exempel på detta är …. .

I xx artikeln kan man läsa att Melissa Horn är …. som människa. Att hon tycker ….. är viktigt. Detta sjunger hon också om i sin låt med namnet ……. . Där hon säger …. .

Jag känner igen mig i det hon sjunger om, eftersom ….

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Analys av texter med koppling till upphovsperson, tid och andra texter samt utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.
Texter i digitala miljöer samt andra texter som kombinerar ord, bild och ljud. Språkliga och dramaturgiska komponenter samt hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i filmiskt berättande, teaterföreställningar och webbtexter.

Betygskriterier*

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

* årskurs 7-9

Kommentarer

 • Sölve Kajanus skriver:

  Är detta en lämplig uppgift för elever i vanlig svenskspråkig klass i årskurs 6?
  Kan man räkna med att de har mognad och erfarenheter av livet som gör att de kan analysera dessa låttexter?

  • Det ser nog väldigt olika ut. Texten går ju att tolka utifrån den erfarenhet man har. De flesta kan nog känna igen saknaden av någon eller något och hur saknaden med tiden avtar. Likaså att man både vill ha tillbaka det man saknar, och inte. Texten måste kanske placeras i en tydlig kontext för att det ska bli meningsfullt och begripligt fullt ut. Den kanske kan fungera som ett textmöte till en annan text? Den är ju i första hand tänkt för elever årskurs 7-9, men ligger även under årskurs 4-6 för att inspirera lärare hur man kan analysera en låttext.

 • Magnus Nildén skriver:

  Världsklass!❤️


Läs vår personuppgiftspolicy