Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Introducera ett skrivprojekt – Monstret

Syfte

Väcka lusten att skriva, samt skapa förutsättningar för skrivande.

Läraren reflekterar

Jag har använt upplägget Monstret av Josef Sahlin. Det är förhållandevis enkelt att förenkla och anpassa till elevgruppen. Jag letade upp det läskigaste stället på skolan för att introducera skrivandet. På vår skola är det källaren! Det går ju såklart att leta upp andra miljöer i närområdet som kan fungera som inspiration.

I matsalen och innan lektionerna har jag hört hur eleverna tisslar och tasslar om sina berättelser, vad som ska hända och vad de har kommit på. ”Snälla får vi skriva idag!?” Så kul att de är så motiverade. Introduktionen fungerade mycket bra!

Metod

Vi gick tillsammans ned i skolans mörka och stora källare. Vi utforskade alla rum och såg vad som fanns i gömmorna. Därefter satte sig eleverna ned och antecknande vad de hade sett, luktat och känt.

Vi gick tillbaka till klassrummet för att framkalla muterade monster. Berättelsen ska ju handla om ett sådant. Eleverna skissade på olika förslag, till exempel med djurkroppar och monsteransikten. Inspiration finns i överflöd på internet. När monstret var bestämt gjorde eleverna en framsida med ”läskiga” bokstäver i titeln.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.

* årskurs 4-6

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy