Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Instruerande text – Spelregler

Syfte

Eleverna tränar på att formulera sig i skrift. De får analysera hur en bra instruktion är uppbyggd och lära sig att skriva egna. Roligast blir det om instruktionerna kan användas i skarpt läge.

Läraren reflekterar

Bara genom att studera instruktionerna till spelen väcktes en medvetenhet kring texten. Många hade läst instruktioner tidigare, men utan att fundera på hur många detaljer det finns i texten. Det ställs ganska stora krav på en instruktion för att mottagaren enkelt ska tillgodogöra sig texten. Denna medvetenhet hade eleverna med sig när de skrev egna och många elever blev ”nitiskt” noggranna i sitt beskrivande, med gott resultat som följd.

Metod steg 1

Eleverna började med att parvis fundera på var de möter instruktioner. Vi listade alla förslag på tavlan och försökte kategorisera dem, till exempel under spel, lekar, byggsatser, maskiner och tekniska prylar. Uppmärksamma elever tyckte att det fanns en skillnad på instruktioner för spel och hur en maskin fungerar, till exempel vad gäller förekomsten av bilder.

Steg 2

Vi läste instruktioner tillsammans, bland annat reglerna för Couronne. Här finns flera instruktioner. Eleverna fick parvis leta efter gemensamma inslag i texterna. Därefter redogjorde eleverna för sina fynd. Bilder, tydliga rubriker, rekommendationer (antal spelare, ålder), innehållsförteckning, spelexempel, spelet i korthet, allmänna regler, steg-för-steg, förberedelser och översättning till olika språk var några av inslagen.

Steg 3

Eleverna fick komma med förslag på lekar eller spel som vi gemensamt skulle skriva regler till. Förslagen anslogs på tavlan och efter omröstning vann Kurragömma. Eleven fick först parvis resonera vad som skulle ingå i de olika delarna. Därefter författade eleverna en gemensam text under min ledning. Jag såg till att alla rubriker kom med och att innehållet kom på rätt plats. Tydlighet är viktigt i en instruktion. Därför vägde vi alla förslag på guldvåg, försökte förenkla och förtydliga innan vi enades om en mening. Upprepa detta steg tills eleverna känns säkra på innehåll och form.

Steg 4 och arbetsuppgiften

Eleverna väljer en valfri lek eller ett spel som de ska skriva egna instruktioner om. Alltifrån Golfutslag från Tee till hur King ska spelas författades med stor noggrannhet.

Lgr 11 Förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska
uppbyggnad och språkliga drag.

Kunskapskrav

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl
fungerande struktur samt god språklig variation. I texterna använder eleven
grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god
säkerhet.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy