Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Instagraminlägget – Prinsessan och mördaren

Syfte

Efter avslutad läsning av Prinsessan och mördaren lever sig eleverna in i bokens handling genom att träda in i en av bokens roller. Upplägget kring boken finns här.

Läraren reflekterar

Eleverna tyckte väldigt mycket om boken, i synnerhet de som annars inte tycks gilla att läsa, och jag upplevde att de uppgifter jag använde gav oss väldigt fina möjligheter att träna såväl läsförståelse som samtals- och presentationsteknik. Den avslutande uppgiften att skapa ett fejkat Instagraminlägg som en av karaktärerna i boken gjorde stor succé och kan varmt rekommenderas till vilken bok som helst!

Skapa ett fejkat Instagraminlägg

Nu är din uppgift att skapa ett Instagraminlägg som om du vore en av personerna i boken. Välj en bild (ta egen eller sök på bilder som är tillåtna att använda) och skriv en text som har stöd i bokens handling. För att skapa inlägget använder du följande sida: https://zeoob.com/generate-instagram-post/

Sidan är full av reklam och länkar som du inte behöver klicka på. För att skapa ditt inlägg använder du dig av spalten till vänster på sidan (se bild nedan), därefter trycker du ‘Save’ och sedan ‘Download as image’ (se bild). 

Du kommer att få presentera ditt inlägg för klassen och motiverar då ditt val av motiv, antal följare, text och eventuella kommentarer. 

Exempel

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.
Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy