Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Innan helgen är över – Kerstin L Hahn

Syfte

Att utveckla elevernas läsförståelse genom att läsa och analysera boken ”Innan helgen är över”. Boken handlar om tre ungdomar vars val leder dem in på snåriga vägar. Några av de teman och livsfrågor som boken berör är liv och död, fantasi och verklighet, ensamhet och gemenskap, syskonkärlek, vänskap och fiender, kärlek, lögner och svek, samt glädje och sorg.

Läraren reflekterar

Arbetet ger eleverna möjlighet att utveckla sin förståelse av texter samtidigt som de tillsammans i par och grupp arbetar med estetiska och praktiska lärprocesser. Eleverna får i en rad uppgifter och aktiviteter bearbeta texten både på det ytliga planet såväl som det djupa. Eleverna får en chans att känna igen sig i olika typer av personer och ta ställning till vad som är rätt och fel kontra vad som är möjligt och omöjligt.

Metod

Boken högläses initialt av läraren och eleverna får uppgifter till varje kapitel. Uppgifterna löses enskilt, i lärpar och i grupp beroende på syftet med uppgiften. Vanliga teoretiska lektioner varvas med skrivarpromenader, ämnesintegrering, målande av inre bilder och ett aktivt arbete med lässtrategier. Uppgifter och frågor finns i PDF nedan. Välj det som passar dig och din klass.

Lgr 11 Förmåga

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter.
 • Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Tala, lyssna och samtala

 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige.

Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Kunskapskrav

Läsningen berör nästan hela kunskapskravet (beroende på hur läraren väljer att lägga upp läsningen).

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy