Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Innan helgen är över – Kerstin L Hahn

Syfte

Att utveckla elevernas läsförståelse genom att läsa och analysera boken ”Innan helgen är över”. Boken handlar om tre ungdomar vars val leder dem in på snåriga vägar. Några av de teman och livsfrågor som boken berör är liv och död, fantasi och verklighet, ensamhet och gemenskap, syskonkärlek, vänskap och fiender, kärlek, lögner och svek, samt glädje och sorg.

Läraren reflekterar

Arbetet ger eleverna möjlighet att utveckla sin förståelse av texter samtidigt som de tillsammans i par och grupp arbetar med estetiska och praktiska lärprocesser. Eleverna får i en rad uppgifter och aktiviteter bearbeta texten både på det ytliga planet såväl som det djupa. Eleverna får en chans att känna igen sig i olika typer av personer och ta ställning till vad som är rätt och fel kontra vad som är möjligt och omöjligt.

Metod

Boken högläses initialt av läraren och eleverna får uppgifter till varje kapitel. Uppgifterna löses enskilt, i lärpar och i grupp beroende på syftet med uppgiften. Vanliga teoretiska lektioner varvas med skrivarpromenader, ämnesintegrering, målande av inre bilder och ett aktivt arbete med lässtrategier. Uppgifter och frågor finns i PDF nedan. Välj det som passar dig och din klass.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll

Flera delar av det centrala innehållet berörs, till exempel:

Skönlitteratur för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Betygskriterier

Läsningen berör nästan hela Betygskriterieret (beroende på hur läraren väljer att lägga upp läsningen).

Kommentarer

  • Maria skriver:

    Tack så jättemycket, Sandra, för att du delade med dig av detta. Jag planerade att högläsa ”Innan helgen är över” och blev överlycklig när jag hittade det som du arbetat med. Det blir en utmärkt utgångspunkt för mitt eget arbete med boken.


Läs vår personuppgiftspolicy