Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Initialleken – muntligt framträdande med frågesport

Syfte

Att träna på muntligt framträdande (och ha kul).

Läraren reflekterar

En annorlunda frågesport som innehåller en del strategiskt tänkande. Lekledaren leder, men hamnar ändå inte i fokus. Det gör att de allra flesta klarar av uppgiften bra!

Förberedelser 

Eleven väljer ut 10-15 personer som är kända av klassens elever. Det kan vara lärare, politiker, musiker, skådespelare, idrottare, tv-personer, lokala kändisar osv. Eleven ska därefter skriva ledtrådar enligt följande:

  • 3 poäng (där avslöjas personens initialer och kategori, t ex PF – sport).
  • 2 poäng (lite fakta om personen avslöjas, t ex ömmande fot).
  • 1 poäng (mer fakta, t ex Ö-viks stolthet, vunnit VM-, OS- och Stanleycup).

(Rätt svar: Peter Forsberg)

Det underlättar om eleven gör ledtrådarna i KeyNote eller Powerpoint. Dels blir det ett stöd vid genomförandet för eleven som håller i tävlingen och samtidigt det blir tydligt för tävlingens deltagare.

Extra klurigt blir det om eleven kan hitta personer inom samma kategori och med samma initialer, t ex Mats Sundin – Mikael Sundlöv (sport) eller Johan Glans – Jennifer Garner (skådespelare).

Tävlingsmomentet

Det är bra om läraren genomfört tävlingen åtminstone en gång så att klassen vet hur det går till. Klassens delas in i mindre grupper och tilldelas ett protokoll med en enkel tabell (3p, 2p och 1p). Därefter kör lekledaren igång med sina initialer. Lekledaren får hålla koll så att grupperna fyller svaren på rätt nivå. Läraren kan hjälpa till att hålla koll.

Alternativ eller inledande träning

Dela in klassen i tre-fyra grupper och en tävling i varje grupp. Det blir lättare för elever som inte vill stå inför hela klassen.

Lgr 11 Förmåga 

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll 

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Kunskapskrav 

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy