Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Mikrotal – Ett ord ur texten

Syfte

Att sätta fingret på ett intressant ord i texten klassen läser och fundera på vad det betyder för mig själv och andra. Eleverna tränar samtidigt på att uttrycka sig muntligt och skriftligt.

Läraren reflekterar och metod

Att reflektera över ett ord i texten är ett enkelt och roligt sätt att förhålla sig till texten. Att texten/talet ska rymmas och förpackas i en tändsticksask gör också något med motivationen! För att hjälpa eleverna igång med sina tankar kan några frågor skrivas upp på tavlan:

  • Vad betyder ordet för karaktärerna i boken?
  • Vad betyder det för mig?
  • För andra?
  • I olika sammanhang?
  • Vilka tankar och känslor förknippar jag med ordet?
  • Kan jag berätta en anekdot som jag förknippar med ordet?

Exempel att härma

Bidra av Linnea - Malin Larsson - Vi ses i skolan

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte, mottagare och sammanhang. Talmanus samt analoga och digitala verktyg för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy