Årskurs 4-6

Engelska

In other words

Syfte

Syftet med lektionen är att kunna förklara ett ord, till exempel jump, med andra ord, på engelska. Vi arbetar med att utöka ordförrådet, formulera oss på engelska och att kunna välja och använda olika strategier.

Läraren reflekterar

Jag brukar avsluta varje arbetsområde med In Other Words. Jag väljer ut 60 ord som vi har arbetat med på olika sätt. Dessa kopierar jag upp och plastar in. Det bästa med uppgiften är att den engagerar i stort sett alla elever. Alla vill vara med och lyssna och gissa rätt, och alla vill gärna hålla det hemliga kortet och formulera sig och få kamraterna att gissa.

Oftast delar jag in klassen i mindre grupper (3-4 personer) och ger varje grupp en uppsättning ord. Ibland kör vi helklassövningar där vi sorterar orden, en grupp visar för en annan grupp, diskuterar synonymer och så vidare.

Målet är att kunna förklara ordet muntligt på engelska. Men vi övar också på olika strategier, såsom rörelser med kroppen, ljud, synonymer och motsatser. Du kan enkelt höja nivån på spelet genom att ta fram svårare ord, begränsa antalet strategier och dela ut poäng.

Förberedelser och om spelet

Det här är en en variant på spelet Med andra ord. Ta fram en lista med aktuella ord, ex. 60 st. Skriv dem på papper och plasta in. Lägg ordkorten i påsar/lådor. Jag har sju uppsättningar av spelet. Skriv ut strategierna (se nedan) på ett papper och lägg ett papper i varje påse/låda.

 1. Dela in eleverna i grupper om 3-4 elever.
 2. Varje grupp får en påse/låda med ordkort.
 3. En elev börjar att ta ett kort ur påsen/lådan som de andra inte ser.
  (Man kan också lägga ut alla orden på bordet med baksidan upp.)
  Hen förklarar ordet på lappen med andra ord.
  Övriga gissar.
  Alla strategier är tillåtna.
  Den som gissar rätt får kortet, alt. gruppen samlar alla kort i en hög.
  Om ingen gissar rätt läggs kortet tillbaka.
 4. Turen går vidare till nästa person.
 5. När korten är slut är spelet slut.

Strategier

 • EXPLAIN (förklara): Du förklarar muntligt vad ordet betyder. Ex. This is…
 • SILENT MOVE (tyst rörelse): Du förklarar ordet med hjälp av kroppen.
 • THE OPPOSITE (motsatsen): Du säger motsatsen till ordet. Ex. Not…
 • SYNONYMS (synonymer): Andra ord som betyder samma sak. Ex. Same as…
 • FIRST LETTER (första bokstaven): Om du inte lyckas förklara får du säga första bokstaven i ordet.

Lgr 11 Förmåga (kopplingar årskurs 6)

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

Centralt innehåll

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Kunskapskrav

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleverna formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy