Årskurs 7-9

Engelska

I quote

Syfte

Eleverna ska utveckla kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat  och skrivet språk från olika källor. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig i tal och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer.

Läraren reflekterar

Här kan det behövas styrning, eftersom inte alla har kännedom om vad som är att betrakta som kända citat och inte. Bästa vägen att gå är att låta eleven Googla på fraser som ”famous quotes” och sedan hjälpa dem att avgöra om det citat de fastnar för är lämpligt. Oftast finns också en allmänbildande historia, som man kan be eleven att ta reda lite omkring och presentera i samband med redovisningen, vilket sker nästan automatiskt, med tanke på frågepunkternas utformning. Bilder och ljud från Internet är intresseväckande hjälpmedel i samband med presentationen. En annan variant är att förbereda en färdig lista med kända citat och dela ut till eleverna.

Metod

Eleven söker upp och väljer ut eller blir tilldelade ett känt engelskt citat. Det måste vara något som någon har sagt, eller som står skrivet någonstans, vara relativt välkänt och det bör bestå av en eller flera meningar. Helst ska sångtexter undvikas, men i de fall där det finns en ”story” bakom en fras eller mening, kan undantag göras. Filmcitat funkar, under förutsättning att det är välkända citat, från välkända sammanhang.

Presentationen görs genom att eleven skriver upp citatet på tavlan och har det bakom sig medan presentationen pågår. Presentationen måste innehålla svar på frågorna nedan och får gärna ta upp andra aspekter än vad frågorna inkluderar. Rimligt är cirka fem minuter per presentation, exkluderat eventuella diskussioner som kan följa på.

Förslagsvis kan en lektion ägnas åt att leta uppslag, en till att söka information omkring frågepunkterna och en till att sammanställa stoffet till presentationspunkter. Individuellt arbete rekommenderas här.

Arbetsuppgifter

Sök reda på och presentera:

  • Vem sa/skrev citatet?
  • När och var? I vilket sammanhang?
  • Varför sa/skrev personen det?
  • Vad hade hänt innan?
  • Fick citatet några följder?
  • Vad tror du menas?
  • Kan citatet ha flera betydelser?
  • Varför valde du just det citatet?

Förslag

Neil Armstrong: One small step for a man, one giant leap for mankind, Martin Luther King: I have a dream, Prince Hamlet (William Shakespeare): Something is rotten in the state of Denmark, Timon and Pumbaa (The Lion King): Hakuna Matata!

Lgr22 Syfte

Utveckla förståelse av engelska i tal och skrift.
Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.

Centralt innehåll

Talad engelska, även med inslag av regional och sociolektal variation, och texter, från olika medier.

Betygskriterier

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy