Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Hur är man källkritisk? En introduktion

Syfte och läraren reflekterar

Hur är man källkritisk? Varför är det viktigt att vara källkritisk?  Denna första inledande övningens syfte, som ingår ett längre arbetsområde, är att eleverna ska få upp ögonen för det finstilta i texter och hur lätt det är att bli ”lurad”.

Metod

Vi inleder med att samtala om varför det är viktigt med källkritik. Läraren kan till exempel inleda med att berätta om någon gång hen blivit ”lurad”. Har eleverna liknande erfarenheter? Gå in på Källkritikbyrån och testa varandra. Vad går vi på… och inte?

Vi tittar på några av filmerna från: UR KällkritikMIK vinklade budskap, Det nya hotetBakom kulisserna till Det nya hotet. Läraren ställer frågor till filmerna och genomför samtal enligt EPA.

Elevuppgift 

En övning i hur viktigt det är att vara källkritisk. Läs texten nedan och fundera över var du behöver vara källkritisk. Räkna ihop och se hur många ställen du behöver tänka källkritiskt på. Vi går igenom de olika svaren tillsammans (Obs! Uppmana eleverna att vara noggranna)

Enligt ny forskning är det hälsosamt att dricka energidryck. Allt fler människor dricker energidryck och har fått positiva effekter av drycken visar en enkät. Experter intygar att man nu utan fara kan dricka energidryck, men Livsmedelsverket dementerar ryktena enligt en källa. Det finns risk att det kommer bli slutsålt på energidryck nu när nyheten nått ut.

Övningen är inspirerad från Mediekompassen och anpassad för temat energidrycker.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll*

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Betygskriterier*

Eleven söker och väljer med god säkerhet information från olika källor och presenterar informationen på ett väl fungerande sätt, med egna formuleringar, ämnesrelaterat språk samt citat och källhänvisningar. Eleven för väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy