Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Hemliga ordet

Syfte

Syftet med dessa arbetsblad är att eleverna ges möjlighet att öva på att ljuda ihop korta och välkända ord.

Läraren reflekterar

Denna övning var väldigt uppskattad av mina elever då de älskar klippa-klistra-momentet. Det gör det hela lite roligare och man får använda flera olika tekniker. Sedan tyckte de även att det var roligt att försöka lista ut vad det hemliga ordet var då det inte alltid var så lätt. Det blir även lättare för eleverna när de sedan ska skriva ordet förhand då de ser vilka bokstäver de ska använda och hur de ser ut.

Om materialet och metod

Som stöd har de bilder samt antal rutor som bokstäverna ska sitta i. Först får de öva på att bygga ihop ordet med bokstäver och sedan får de även öva på att skriva ordet förhand.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll

Gemensam och enskild läsning. Sambandet mellan ljud och bokstav. Strategier för att avkoda, förstå och tolka ord, begrepp och texter.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Kommentarer

  • Anna Johansson skriver:

    Tack! Härligt att få mer av ”samma sak” där det taktila också stimuleras. Repetition, utan att eleven ”märker” det.


Läs vår personuppgiftspolicy