Årskurs 7-9

Fysik

Föregående tips Nästa tips

Hemlab – bevisa ljudets hastighet

Syfte

Att planera, genomföra och utvärdera en undersökning samt få insikt i hur ljud uppkommer och sprids i olika material.

Mina tankar om lektionen

Lektionen/uppdraget har jag använt som ett moment inom området akustik eller där akustik har tagits upp inom större områden. Uppgiften ger eleverna möjlighet till att använda sina kunskaper om ljud, vad det är, hur det sprider sig samt att använda sig av mätmetoder. Den öppnar upp för samarbete och tränar eleverna i att pröva en egen metod.

Förkunskaper

Teori om vad ljud är utifrån en partikelmodell och sträcka/tid/hastighet.

Metod och arbetsuppgift

Eleverna får uppgiften: Ljudets hastighet i luft är ca 340m/s vid 20 grader. Bevisa detta! De ska planera, genomföra och utvärdera ett experiment som visar att ljudet färdas ca 340 m/s. I rapporten ska framgå hur de kommit fram till resultatet och hur de säkerställt det.

Mäta ljudets hastighet

Fördjupning/att gå vidare

Hur kan man ta reda på hastigheten i ett fast material?

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att genomföra systematiska undersökningar i fysik.

Centralt innehåll

Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt.
Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Formulering av undersökningsbara frågor, planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med bilder, tabeller, diagram och rapporter.
Sambandet mellan undersökningar av fysikaliska fenomen och utvecklingen av begrepp och förklaringsmodeller. De fysikaliska förklaringsmodellernas historiska framväxt, användbarhet och föränderlighet.

Betygskriterier

Eleven visar mycket goda kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller. Med god användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver och förklarar eleven fysikaliska fenomen i naturen och samhället.

Eleven söker svar på frågor genom att planera och utföra systematiska undersökningar på ett säkert och väl fungerande sätt. Eleven värderar undersökningarna genom att föra välutvecklade resonemang utifrån frågeställningarna.

Kommentarer

 • Wilhelm Tunemyr skriver:

  Intressant uppgift — vilka idéer brukar eleverna komma med kring hur de ska utföra undersökningen?

  • Christofer Danielsson skriver:

   Hej

   Ursäkta sent svar.

   Det svåra för dem är att komma på vilket avstånd de ska utgå ifrån och hur många gånger de ska genomföra försöket för att få ett pålitligt resultat. De kommer ändå ganska snabbt på att de behöver en stark ljudkälla. De kan handla om att skrika, använda en tuta, slå ihop två föremål och i ett fall så har en kanon med krut använts (hela familjen var engagerad).
   I slutändan har de flesta mätt upp 170 m (med fri sikt), då kan de höra och se ”startsignalen” bra och ordnat en stark ljudkälla. Platser de varit på är fotbollsplaner, ängar och över vatten. En del har märkt att de inte kunde stå på täta gator då det var för mycket störande ljud och ekon. Andra felkällor de tänkt/funderat på är vind och temperatur.
   De har även innan bestämt ansvarsroller och har sen tillsammans räknat ut resultatet.
   Om de har svårt att komma på något kan man tillsammans gå igenom och fråga vad som behövs för att kunna mäta ljud, då brukar de komma på saker. Därefter är det deras kreativitet som skapar åt dem.

   Hoppas detta kan vara en start för dig.Välkommen att fråga mer om du önskar.

   /Christofer


Läs vår personuppgiftspolicy