Årskurs 7-9

Fysik

Hemlab – bevisa ljudets hastighet

Syfte

Att planera, genomföra och utvärdera en undersökning samt få insikt i hur ljud uppkommer och sprids i olika material.

Mina tankar om lektionen

Lektionen/uppdraget har jag använt som ett moment inom området akustik eller där akustik har tagits upp inom större områden. Uppgiften ger eleverna möjlighet till att använda sina kunskaper om ljud, vad det är, hur det sprider sig samt att använda sig av mätmetoder. Den öppnar upp för samarbete och tränar eleverna i att pröva en egen metod.

Förkunskaper

Teori om vad ljud är utifrån en partikelmodell och sträcka/tid/hastighet.

Metod och arbetsuppgift

Eleverna får frågan: Ljudets hastighet i luft är ca 340m/s vid 20oC. Bevisa detta! De ska planera, genomföra och utvärdera ett experiment som visar att ljudet färdas ca 340 m/s. I rapporten ska framgå hur de kommit fram till resultatet och hur de säkerställt det.

Fördjupning/att gå vidare

Hur kan man ta reda på hastigheten i ett fast material?

Lgr 11 Förmåga

Att genomföra systematiska undersökningar i fysik.

Centralt innehåll

Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan. Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt.
Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier. Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Kunskapskrav

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband. Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Kommentarer

 • Wilhelm Tunemyr skriver:

  Intressant uppgift — vilka idéer brukar eleverna komma med kring hur de ska utföra undersökningen?

  • Christofer Danielsson skriver:

   Hej

   Ursäkta sent svar.

   Det svåra för dem är att komma på vilket avstånd de ska utgå ifrån och hur många gånger de ska genomföra försöket för att få ett pålitligt resultat. De kommer ändå ganska snabbt på att de behöver en stark ljudkälla. De kan handla om att skrika, använda en tuta, slå ihop två föremål och i ett fall så har en kanon med krut använts (hela familjen var engagerad).
   I slutändan har de flesta mätt upp 170 m (med fri sikt), då kan de höra och se ”startsignalen” bra och ordnat en stark ljudkälla. Platser de varit på är fotbollsplaner, ängar och över vatten. En del har märkt att de inte kunde stå på täta gator då det var för mycket störande ljud och ekon. Andra felkällor de tänkt/funderat på är vind och temperatur.
   De har även innan bestämt ansvarsroller och har sen tillsammans räknat ut resultatet.
   Om de har svårt att komma på något kan man tillsammans gå igenom och fråga vad som behövs för att kunna mäta ljud, då brukar de komma på saker. Därefter är det deras kreativitet som skapar åt dem.

   Hoppas detta kan vara en start för dig.Välkommen att fråga mer om du önskar.

   /Christofer


Läs vår personuppgiftspolicy