Årskurs 4-6

Undervisning

Föregående tips Nästa tips

Grej of the day

Tipset i korthet

Grej Of The Day (GOTD) är en serie av regelbundna minilektioner som består av delarna ledtråd, faktadel, kuriosa, kopplingar och elevernas anteckningar i GOTD-boken. Lektionerna baseras på personer, platser eller händelser och syftet, tillsammans med kunskap, är att sprida en positiv inställning till att lära: Kunskap är coolt.

Tillvägagångssätt

För att kunna göra kopplingar mellan olika platser, personer och händelser anslås en stor världskarta i klassrummet. Varje GOTD blir en prick på kartan och en länk till en bild eller rubrik som påminner eleverna om lektionen. Jag blandar slumpvis eftersom jag vet att de där underbara ”kopplingarna” mellan gamla och nya GOTD kommer att dyka upp ändå. Jag repeterar mycket och ofta. Eleverna har den stående ”läxan” att dagligen berätta om detta hemmavid för att repetera och befästa sina kunskaper. Jag kör även ett quiz var 14:e dag på gamla GOTD för att hålla kunskapen vid liv.

Lektionsupplägg

Minilektionerna, som hålls fyra tillfällen/vecka och är ca 7-10 minuter långa, läggs upp på följande sätt:

  • En ledtråd läggs ut dagen innan för att inspirera eleverna och få igång deras tankar. Exempel: ”djup, djupare… ” för Marianergraven.
  • Lektionen inleds med att eleverna får gissa. Genomförs enskilt, parvis eller i helklass.
  • Därefter följer en enkel presentation, en Powerpoint med ca tre bilder, men tavlan funkar lika bra. Eleverna antecknar i GOTD-boken (en sida/grej) och ritar en bild.
  • Finns det kopplingar till tidigare GOTD?
  • Ny ledtråd inför morgondagens Grej of the day.

Presentationens innehåll

Jag har gjort en lång lista med personer, platser och händelser som jag baserar lektionerna på. Presentationen består oftast av tre bilder och innehåller rubriker, stödord och några bilder. En annan viktig del, som jag lägger mycket tid på, är att få med intressant, spännande och/eller annorlunda kuriosa. Eleverna minns mycket bättre om detta är med.

GOTD-boken

Eleverna för anteckningar i en särskild GOTD-bok. En grej/sida med elevernas egna anteckningar och bilder. I boken skriver eleverna vilket nummer vi är på, dagens datum, rubrik, basfakta (när, var, varför känd och så vidare) och kuriosa.

Mer information om GOTD

GOTD finns på Facebook också, klicka här för att komma till gruppen.

Lektionsbankens samling av GOTD

Till GOTD

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy