Årskurs 4-6

Undervisning

Föregående tips Nästa tips

Grej of the day: Digital karta

Syfte

Synliggöra de GOTD som eleverna har lärt sig mer om. Tillgängliggörande som möjliggör fördjupningar, repetition och interaktion mellan vårdnadshavare och elev.

Läraren reflekterar

Den digitala kartan skapar möjligheter som en karta i klassrummet inte kan ge. Eleven kan lära sig något i skolan, använda presentationen som läraren delat med sig av och berätta något intressant för sin familj. Ett samtal om skolans innehåll kan uppstå.

Metod – Gör så här

FÖRUTSÄTTNINGAR: Presentationen som läraren länkar till måste finnas tillgänglig digitalt. Jag gör alla presentationer i Google Presentationer.

  1. ”Skapa karta” i Google Maps. Här kan du läsa om hur du gör
  2. Lägg till en ”markör” och placera den på kartan där den tänkta GOTD:n hör hemma.
  3. Kopiera URL:en till en presentation, till exempel någon av Lektionsbankens eller din egen.
  4. Klistra in länken i markörens textfält.
  5. Dela kartan med elever och vårdnadshavare, till exempel i ett mail.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy