Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Granska ditt eget skrivande

Syfte

Att eleverna ska granska sina egna texter för att nå bättre resultat.

Läraren reflekterar

Från början protesterar eleverna en del. De tycker ju att uppgiften är klar när de skrivit färdigt. Men det är mödan värt att införa en metod där eleverna analyserar egna och andras texter. När de läser andras får de dessutom flera förslag på hur texter kan byggas upp.

Metod

Dessa frågor kan användas i flera olika skriftliga sammanhang. Med fördel kan frågorna anslås i klassrummet, alternativt kopieras in i aktuell skrivbok. En del frågor passar bättre till en viss typ av texter. Eleven rättar själv sin egen eller andras text innan den lämnas in för rättning eller publicering.

Handstil

 • Är bokstäverna rätt formade?
 • Är handstilen tydlig?

Meningsbyggnad

 • Är punkterna på rätt ställe?
 • Är meningarna lagom långa?
 • Är det stor bokstav i början på meningar?

Stavning/grammatik

 • Är orden rätt stavade?
 • Är texten skriven i NU-tid eller DÅ-tid? Konsekvent?
 • Är texten skriven i JAG-form eller OM någon (han/hon)?

Disposition

 • Finns en inledning?
 • Finns en avslutning?
 • Hänger alla händelser i berättelsen ihop?

Innehåll

 • Är alla delar intressanta att läsa?
 • Går det att ta bort något?
 • Behöver något läggas till för att förtydliga?

Att gå vidare

Låt en kompis läsa texten och ge konstruktiv kritik (enligt listan ovan). Kompisen lyfter fram positiva saker och framför det som kan bli bättre.

Lgr 11 Förmåga

Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer. Formulera sig och kommunicera i (tal och) skrift.

Centralt innehåll

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.

Kunskapskrav

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy