Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Granska ditt eget skrivande

Syfte

Att eleverna ska granska sina egna texter.

Läraren reflekterar

Från början protesterar eleverna en del. De tycker ju att uppgiften är klar när de skrivit färdigt. Men det är mödan värt att införa en metod där eleverna analyserar egna och andras texter. När de läser andras får de dessutom flera förslag på hur texter kan byggas upp.

Metod

Dessa frågor kan användas i flera olika skriftliga sammanhang. Med fördel kan frågorna anslås i klassrummet, alternativt kopieras in i aktuell skrivbok. En del frågor passar bättre till en viss typ av texter. Välj de rubriker och frågor som passar till aktuell text. Eleven rättar själv sin egen eller andras text innan den lämnas in för rättning eller publicering.

Granska din egen text

Innehåll

 • Förstår läsaren vad jag har skrivit?
 • Behöver något läggas till för att förtydliga?
 • Är alla delar intressanta att läsa? Ska något tas bort?
 • Saknas det något?
 • Berättare: Är texten skriven i JAG-form eller OM någon (han/hon)?

Disposition

 • Finns en inledning?
 • Finns en avslutning?
 • Hänger alla händelser i berättelsen ihop?

Meningsbyggnad

 • Är punkterna på rätt ställe?
 • Är meningarna lagom långa?
 • Är det stor bokstav i början på meningar?

Stavning/grammatik

 • Är orden rätt stavade? Ändelser?
 • Är texten skriven i NU-tid eller DÅ-tid? Konsekvent?

Handstil

 • Är bokstäverna rätt formade? Storlek?
 • Är handstilen tydlig?

Att gå vidare

Låt en kompis läsa texten och ge konstruktiv kritik (enligt listan ovan). Kompisen lyfter fram positiva saker och framför det som kan bli bättre.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Grundläggande textbearbetning.

Kriterier för bedömning av kunskaper*

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

* årskurs 1-3

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy