Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Grammatik med Håkan Hellström

Syfte

Lära sig ordklasser, satsdelar och några vanliga grammatiska klurigheter.

Läraren reflekterar

Bifogat arbetshäfte med grammatiska övningar består av exempel hur låttexter kan användas i undervisningen om och med grammatik. Om man inte gillar Håkan Hellström går det utmärkt att välja en annan artists låtar. Såklart!

Metod

Jag har efter genomgångar, gemensamma och enskilda övningar kopierat upp ett litet arbetshäfte där eleverna får repetera det som har berörts under tidigare lektioner. Exempel ur häftet:

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Central innehåll

Språkliga strukturer och normer. Stavning, meningsbyggnad, styckeindelning och olika typer av textbindning. Ordklasser och satsdelar.

Betygskriterier

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy