Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Gör berättelsen längre – Gräv djupare

Syfte

Utmana eleverna att skriva längre och mer innehållsrika texter. Synliggöra hur man kan göra. Text och instruktioner till eleverna medföljer som PDF längst ned.

Läraren reflekterar

Den här uppgiften kan användas för att uppmärksamma eleverna hur man gör för att skriva längre texter och således skapa mer innehåll. Därefter kan de använda strategierna på egna texter. Det är en uppgift där ALLA elever lyckas eftersom det finns en grund. Med fördel kan man börja med detta upplägg: Gräv djupare – Längre meningar

Metod

Kopiera texten så att eleverna har var sin. Läs texten gemensamt. Parvis kan eleverna samtala om några av punkterna för att ge varandra idéer. Därefter skriver eleverna om berättelsen utifrån och med stöd av frågeställningarna under texten.

Gräv djupare - gör en berättelse längre

Elevexempel

Elever som skriver längre

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy