Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Gissa handlingen – med hjälp av bilderbok

Syfte

Att gissa, anta och förutspå handlingen i en berättelse, samt relatera till egna erfarenheter.

Läraren reflekterar

Det här är en uppgift som engagerar eleverna och ger förförståelse. Metoden går att omsätta i alla ämnen. Att skapa förförståelse tillsammans med eleverna har stor inverkan på elevernas upplevelse av läsningen.

Metod

  • Välj en bok med illustrationer.
  • Välj ut vilka bilder du ska visa för eleverna.
  • Låt eleverna diskutera varje bild parvis. Vad handlar det om? Vad har hänt? Vad kommer att hända? Vad skulle du ha gjort?
  • Lyft några elevdiskussioner i helklass.
  • När alla bilder är analyserade kan eleverna skriva några rader om vad de tror att boken handlar om.
  • Boken läses upp i sin helhet.
  • Eleverna kan skriva om boken, till exempel sammanfatta berättelsen, jämföra med den förutsägelse som gjordes, beskriva en karaktär, fundera på bokens budskap eller vad de tyckte om i boken. Varför inte rita en passande bild till texten?

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll

Att återge delar av innehållet i olika texter samt resonera om budskap i texterna och jämföra med egna erfarenheter.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven läser bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kommenterar och återger delar av innehållet och visar grundläggande läsförståelse. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy