Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Gissa handlingen – med hjälp av bilderbok

Syfte

Att gissa, anta och förutspå handlingen i en berättelse, samt relatera till egna erfarenheter.

Läraren reflekterar

Det här är en uppgift som engagerar eleverna och ger förförståelse. Metoden går att omsätta i alla ämnen. Att skapa förförståelse tillsammans med eleverna har stor inverkan på elevernas upplevelse av läsningen.

Metod

  • Välj en bok med illustrationer.
  • Välj ut vilka bilder du ska visa för eleverna.
  • Låt eleverna diskutera varje bild parvis. Vad handlar det om? Vad har hänt? Vad kommer att hända? Vad skulle du ha gjort?
  • Lyft några elevdiskussioner i helklass.
  • När alla bilder är analyserade kan eleverna skriva några rader om vad de tror att boken handlar om.
  • Boken läses upp i sin helhet.
  • Eleverna kan skriva om boken, till exempel sammanfatta berättelsen, jämföra med den förutsägelse som gjordes, beskriva en karaktär, fundera på bokens budskap eller vad de tyckte om i boken. Varför inte rita en passande bild till texten?

Lgr 11 Förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Kunskapskrav

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter. Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy