Fritidshem

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse fritidshem

Gissa färgerna

Syfte – Varför?

Att delta i en klurig lek där samarbete blir en faktor för att lyckas. En lek där ålder inte spelar någon roll och man kan vara flera i varje lag. Eleverna kan också komma och gå eftersom leken går fort och snart kan börja om igen.

Lgr 11 – Vad?

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.
Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Metod – Hur?

Detta behöver ni:

  • Färgade kort (inplastade)
  • Koner i samma färger som korten.
  • Någon form av avskärmare.
  • Ett bord

Så här gör man: Eleverna delas upp i lika antal och ställer sig på varsin sida om bordet. Vid start tar laget med sig korten och läger upp dom på en rad i valfri ordning. Nu gäller det för laget med koner att ställa konerna så som de tror att korten ligger. När laget med koner gissar rätt så plockar de bort den konen. Nu gäller det att under så få gånger gissa rätt. Man flyttar runt konerna tills alla är rätt.

En rastaktivitet av Magnus Cederlöf

Reflektioner från pedagog

Det är lätt att fram materialet och går snabbt att utföra. Positivt är att eleverna lär sig fort och att man inte behöver vänta så länge på sin tur. Leken förenar över åldersgränser där de äldre kan hjälpa och förklara. Detta leder i att både självförtroende och självkänslan stärks.

Reflektioner från elever

Eleverna gillar den här leken och önskar ofta den när vi frågar om önskelekar på rasten. De gillar att den går fort och de kan vara med även om de bara har en kort rast.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy