Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Gestalta lärarens känslor

Syfte

Att gestalta en karaktärs känslor och tillstånd.

Läraren reflekterar

Att gestalta tidpunkter och platser brukar fungera rätt så bra, både i övningar och när eleverna ska omsätta det i egen text, likaså med personers egenskaper. Det brukar dock vara svårare att gestalta personers känslor och tillstånd. Han blev ledsen när Lisa gjorde slut. Han blev arg på sin pappa. När han gick i skogen fick han panik. En fråga som hur visade det sig och uttrycket show – don´t tell är två klassiker i sammanhanget, men för många är det fortfarande svårt.

Metod

Att använda förebilder av olika slag, till exempel med hjälp av texter, bilder eller filmklipp, är ett enkelt sätt att snabbt ge eleverna en uppfattning om hur man kan göra. Jag brukar använda mig själv som ett redskap på många olika sätt. Ett av de roligaste är när eleverna ska träna på att just gestalta. Dags för lite teater. Jag säger till eleverna att jag ska bli arg… riktigt arg… på låtsas alltså!

Efter föreställningen får eleverna parvis tänka igenom vad som hände. Vi sorterar elevernas tankar under några rubriker som i bilden ovan. Därefter skriver eleverna en kort text om En minuts ilska. De får inte använda ordet ARG (eller synonymer) och jag begränsar tiden till fem minuter. För att alla snabbt ska komma igång får eleverna använda en början (om de vill), till exempel: Till slut plockade vi undan våra saker, satte oss ned och väntade. Det hade tagit mer än fem minuter. Fredrik satt på en stol längst fram i klassrummet. 

Elevexempel 1 (åk 7)

Vi plockade ihop våra böcker och väntade på vad som skulle ske. Fredrik reste sig upp och började slå i bänken. Han skrek: “Jävla skitungar om ni inte håller käften så ska jag dra er i öronen ner till rektorn”. Han blängde på oss och man såg på honom att han han kokade inuti för han böjde ögonbrynen och gapade. Han skrek så högt att lamporna nästan sprack. Han stod där och tänkte att han hatade sitt jobb. ”Riktiga snorungar som inte fattar någonting”.

Elevexempel 2 (åk 7)

Vi plockade ihop böckerna och väntade på vad som skulle ske. Bengans ögon lyste av vrede och ansiktet blev rött. Bengan höjde armen och slog sönder en elevs dator i ett enda sving. Alla i klassen satt helt blixtstilla och vågade inte röra en fena. Bengan skrek:
– Om ni inte är tysta så ska jag dra er i öronen till rektorn! Bengan sprang till närmaste bänk och tog en linjal och kastade ut den genom fönstret. En elev kastade ett sudd på en annan elev och Bengan skrek:
– UT! och pekade på dörren. Bengan skrek:
– Om ni inte håller käften på mina lektioner så vet ni vad som väntar. Som linjalen blir det då!

Lgr22 Syfte 

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy